SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

SC Electromed Inginerie SRL executa lucrari de instalatii si retele electrice prin electrician autorizat ANRE gradul III B.
Gradul de autorizare ANRE III B ofera posibilitatea SC Electromed Inginerie SRL sa execute lucrari de instalatii si retele electrice de joasa si medie tensiune cu putere nelimitata.

 

Cuprins

 

Definitii electrician autorizat ANRE

Procedura de executie a instalatiilor electrice

Drepturile si obligatiile electricienilor autorizati

Lucrari si servicii electrice executate de SC Electromed Inginerie SRL

 

Definitii electrician autorizat ANRE

Electrician autorizat – Persoana fizica, titulara a unei Adeverinte emise de ANRE, autorizata in conditiile din Ordinul 116/20.12.2016 pentru a desfasura, conform competentelor acordate, activitati de proiectare/ executare si verificare a instalatiilor electrice.

Calitatea de electrician autorizat este dovedita prin adeverinţa emisa de Autoritatea competenta, în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordinul 116/20.12.2016.

Electricienii autorizati pentru proiectarea/ executarea de instalatii electrice, pot avea, dupa caz, urmatoarele grade de autorizare: I, II, III si IV.

Pentru fiecare dintre gradele II, III si IV sunt definite doua tipuri de autorizari:

  1. autorizare de tip A, pentru proiectare de instalatii electrice;
  2. autorizare de tip B, pentru executare de instalatii electrice.

In functie de gradul si tipul/tipurile de autorizare, o persoana fizica poate detine simultan şi calitatile mentionate la art. 7 alin. (1), (2) si (3) in conditiile mentionate in Ordinul 116/20.12.2016.

autorizatiile enumerate confera, in functie de tip si grad, urmatoarele competente:

  1. gradul I pentru executarea unor parti din cadrul instalatiilor electrice, la o tensiune nominala mai mica de 1 kV ;
  2. gradul IIA, pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV;
  3. gradul IIB, pentru executare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV;
  4. gradul IIIA, pentru proiectare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kv;
  5. gradul IIIB, pentru executare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kv;
  6. gradul IVA, pentru proiectare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la orice tensiune nominala standardizata;
  7. gradul IVB, pentru executare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la orice tensiune nominala standardizata.

O persoana fizica poate detine cel mult o singura adeverinta de acelasi grad/ grade diferite si tip/ tipuri, de ex.: IIB, IIIA, IVB, IIA+IIIB, IIIA+IVB, IIIA+B, etc.

 

Procedura de executie a instalatiilor electrice

Inainte de inceperea oricaror lucrari de instalatii electrice beneficiarul acestora este obligat sa ceara in scris la furnizor, la retelele caruia se vor racorda instalatiile, aprobarea pentru inceperea lucrarii.

Cererea se face prin electricianul autorizat care asigura proiectarea si executia lucrarii.

Documentatia tehnica ce trebuie intocmita si avizele necesare ce trebuie obtinute de electricianul autorizat care executa sau conduce lucrarea se refera la cele patru faze principale pin care trece realizarea unei lucrari complete de alimentare si utilizare a energiei electrice, si anume:

– obtinerea avizului de racordare

– cererea de executie a instalatiei de alimentare si utilizare

– proiectarea instalatiei de alimentare si utilizare

– executarea acestor instalatii, receptia si punerea in functiune

Consumatorii de energie electrica, cu exceptia consumatorilor casnici, au obligatia de a obtine, inainte de a incepe proiectarea instalatiei de utilizare, avizul de racordare de la furnizorul de energie electrica. Pentru consumatorii casnici avizul de racordare se considera obtinut in momentul aprobarii cererii de alimentare cu energie electrica.

Pentru obtinerea avizului de racordare, electricianul autorizat depune la furnizor o cerere si un desen de amplasament al instalatiei de utilizare, din care sa rezulte:

– adresa viitorului consumator

– puterea totala instalata

– puterea maxima absorbita

– tensiunea de utilizare

– factorul de putere

– regimul de lucru (numarul de schimburi)

– consumul lunar apreciat de energie electrica

Pe baza acestor date si tinand seama de posibilitatile existente, furnizorul, prin avizul de racordare, stabileste solutia de alimentare si precizeaza punctul de racordare a noii instalatii din reteaua de distributie.

Dupa obtinerea avizului de racordare, se depune la furnizor cererea de executare a instalatiilor de alimentare si de utilizare, la cere se anexeaza documentatia ceruta prin instructiunile RENEL.

Instalatiile de alimentare cu energie electrica a consumatorilor se proiecteaza si se executa de personal autorizat prin unitati specializate, atestate de RENEL.

Prin exceptie, coloanele si cofretul general de la blocurile de locuinte pot fi proiectate si executate si de alti agenti economici care au electrician autorizat, pe baza documentelor avizate de furnizor.

Pentru realizarea racordurilor si bransamentelor electrice, viitorii consumatori vor pune la dispozitia furnizorului, in afara de avizul de racordare, si acordurile definitive ale detinatorilor de teren sau alte proprietati de pe traseul acestora si vor achita taxa de racordare stabilita conform reglementarilor in vigoare.

Urmeaza executarea instalatiilor de alimentare si de utilizare.

 

Drepturile si obligatiile electricienilor autorizati

Punerea sub tensiune a instalatiei consumatorului se va efectua, dupa incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, numai de catre furnizor, in prezenta beneficiarului si a electricianului autorizat.

Executantul va prezenta in prealabil ca s-au efectuat toate verificarile tehnice necesare si ca instalatia corespunde normelor, prescriptiilor si normativelor in vigoare.

Electricianul autorizat trebuie:

– sa urmareasca executia lucrarilor cu respectarea normelor tehnice din documentatia preliminara

– sa verifice instalatiile executate

– la terminarea lucrarilor sa depuna la furnizor un dosar tehnic intocmit in conformitate cu instructiunile in vigoare, cu toate buletinele de verificare necesare

Electricienilor autorizati le sunt interzise urmatoarele activitati:

– sa executa lucrari dupa proiecte intocmite de altii, daca acestea nu sunt semnate de electricieni autorizati sau daca prezinta greseli, omisiuni sau abateri de la prevederile regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice sau alte acte normative in vigoare

– semnarea de documentatii pentru lucrari pe care nu le-au executat sau supravegheat personal

– executarea lucrarilor in afara competentei de autorizare

– inceperea unei instalatii de utilizare pentru care nu exista acordul de principiu (avizul de racordare) al furnizorului

– racordarea de instalatii de utilizare la reteaua electrica a furnizorului

– ruperea sigiliilor furnizorului sau reconectarea unei instalatii deconectate de furnizor

– interventia sub orice forma in instalatiile furnizorului

 

Lucrari si servicii electrice executate de SC Electromed Inginerie SRL

Automatizari vile;

Verificare priza de impamantare;

Executii instalatii electrice interioare si exterioare;

Executii instalatii electrice complete: blocuri de locuinte, vile;

Montare tablou electric;

Schimbare sigurante fuzibile si sigurante automate tablou electric;

Schimbare, adaugare, montaj prize si intrerupatoare;

Montare corpuri iluminat: lustre, spoturi, aplice, pardoseli iluminate;

Circuite electrice suplimentare (masina de spalat, aer conditionat);

Instalare corpuri iluminat exterior cu senzori de miscare;

Montare protectii la scurtcircuit si suprasarcina;

Remediere defecte instalatii electrice interioare si exterioare;

Instalatii electrice de curenti slabi: interfon, videointerfon, telefon, TV, sunet, internet;

Temporizatoare casa scarilor;