SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

LEGISLATIE CONSTRUCTII

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Legea nr. 481/2004 privind protectia civila
Legea nr. 125/1996 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor
Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
Legea nr. 114/1996 Legea locuintei Partea I, Partea II
Hotarare de Guvern nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
Hotarare de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile ulterioare
Hotarare de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica
Hotarare de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor a executiei lucrarilor si a constructiilor
Hotarare de Guvern nr. 675 din 3 iulie 2002 privind modificarea HG 766/1077 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
Hotarare de Guvern nr. 766 /1997 aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Partea I, Partea II, Partea III
Hotarare de Guvern 1022/2002 produse ce pot pune in pericol viata, sanatatea
Hotarare de Guvern 272/1994 regulament control al calitatii in constructii
Ordin 1558/2004 regulament privind atestarea conformitatii produselor
Ordin 20/2010 conditii de comercializare produse
Ordin nr. 1430/2005 norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 Partea I, Partea II, Partea III, Formulare CU, Formulare FISA TEHNICA, Formulare AC /1, Formulare AC /2
Ordin nr. 154/2010 procedura de atestare a dirigintilor de santier
Ordin nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 privind aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului
Ordonanta nr. 22 din 20 august 2008 eficienta energetic si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Regulament nr. 343/2017 receptie a lucrarilor de constructii si instalatii

 

LEGISLATIE ADMINISTRATIE PUBLICA

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal
Legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare
Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ
Hotarare de Guvern nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

LEGISLATIE PROPRIETATE FUNCIARA

Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare republicata
Legea nr. 18/din 19 februarie 1991 legea fondului funciar
Legea nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea OUG 209/2005
Legea nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si a societatilor straine
Ordonanta de urgenta nr. 209 din 22/12/2005 modificare acte normative din domeniul proprietatii

 

LEGISLATIE URBANISM

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe partea I si partea II
Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 partea I, partea II si partea III
Legea nr. 43 din 17 martie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001
Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea OUG 195/2005
Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piata de capital
Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar
Legea nr. 121/2002 privind aprobarea OUG 123/2000 la Legea 35/1994
Legea nr. 486 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 27/2003 aprobare tacita
Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 solutionare petitii
Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului partea I, partea II si partea III

 

LEGISLATIE RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA, VERIFICATOR PROIECTE

Ordin ANRE nr. 116/20.12.2016 – Regulament pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

Legea 440/27.06.2002 – calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
Hotarare nr. 907/2016 – privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
Hotarare nr. 51/05.02.1996 – reguli de receptie a lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
Ordonanta nr. 95/30.08.1999 – calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
Ordin nr. 364/2010 – procedura de atestare specialisti lucrări de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
Ordin nr. 293/08.11.1999 – verificarea calitatii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
Ordin 323/23.10.2000 – regulamente lucrări de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
Ordin 1895/10.06.2005 – Autorizarea responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii