SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 1 DS retele electrice

Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%.
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
1. Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:
A. construcţiilor definitive şi provizorii
B. instalaţiilor aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice
C. construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
2. Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 3
3. Dirigintele de şantier are obligatia să verifice:
A. existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B. existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C. respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D. respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
4. Cine emite dispoziţiile de şantier pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei?
A. constructorul
B. dirigintele de şantier
C. proiectantul cu acordul beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Alegeti afirmatiile corecte:
A. se pot instala in acelasi tub, cablurile care deservesc acelasi aparat sau receptor;
B. se pot instala in acelasi tub cablurile care se rezerva reciproc;
C. se pot instala in acelasi tub cablurile care deservesc acelasi receptor, daca sunt asigurate conditii de compatibilitate electromagnetica;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
6. Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A. constructorul
B. proiectantul
C. dirigintele de şantier
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
7. Calitatea construcţiilor este:
A. rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B. rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C. rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
8. Retelele de distributie publica in localitati se realizeaza:
A. aerian - cu conductoare neizolate
B. subteran – cu conductoare izolate
C. aerian – cu conductoare in cablu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
9. Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A. existenţa autorizaţiei de construire
B. concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
10. La punerea în funcţiune, cablurile de energie electrică de joasă tensiune (0,6 / 1 kV) sunt supuse următoarelor verificări:
A. verificarea continuităţii şi identificarea fazelor
B. verificarea rezistenţei de izolaţie
C. verificarea izolaţiei cu tensiune înaltă continuă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
11. În oraşe şi zone locuite, reţelele de cabluri electrice trebuie pozate, de regulă:
A. pe partea carosabilă a străzilor
B. pe partea necarosabilă a străzilor (sub trotuare)
C. în anumite condiţii, în zonele verzi din cartierele de locuinţe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
12. Adâncimea de pozare a cablurilor în şanţuri, în condiţii normale, nu va fi, de regulă, mai mică de:
A. 0.4 ÷ 0,5 m, în cazul cablurilor de comandă – control
B. 0.7 ÷ 0,8 m, în cazul cablurilor cu tensiune nominală până la 20 kV inclusiv
C. 1,0 ÷ 1,2 m, în cazul cablurilor cu tensiune nominală peste 20 kV
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
13. Cablurile se pozează în şanţuri:
A. între două straturi de nisip de circa 30 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu: benzi avertizoare şi / sau plăci avertizoare) şi balast
B. între două straturi de nisip de circa 20 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu: benzi avertizoare şi / sau plăci avertizoare) şi balast
C. între două straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu: benzi avertizoare şi / sau plăci avertizoare) şi pământ (rezultat din săpătură) din care se vor îndepărta toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
14. Materialele şi echipamentele electrice se aleg ţinându-se seama de:
A. tensiune
B. curent şi frecvenţă
C. cost
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
15. În cazul unor trasee comune pentru mai multe tipuri de reţele traseul reţelei electrice trebuie să fie dispus:
A. sub conductele de apă, de canalizare
B. deasupra conductei de gaze petroliere lichefiate
C. sub conducta de gaze naturale
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
16. Instalaţiile electrice se pot amplasa în interiorul canalelor de ventilare:
A. da
B. nu
A
A
B
B
Întrebarea 17
17. Ordinea de pozare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri spre zona carosabilă este:
A. cabluri de iluminat public, cabluri fir pilot pentru telemecanică, cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri de distribuţie de joasă tensiune
B. cabluri de distribuţie de joasă tensiune, cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri fir pilot pentru telemecanică, cabluri de iluminat public
C. cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri de distribuţie de joasă tensiune, cabluri de iluminat public, cabluri fir pilot pentru telemecanică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
18. La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se prevede o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor şi pentru a permite înlocuirea cutiilor terminale şi a manşoanelor în următoarele cazuri:
A. la toate manşoanele cablurilor, indiferent de locul de pozare, tensiunea nominală sau tipul cablului
B. din 250 în 250 m de traseu, indiferent de tipul cablului
C. la capetele traseului cablurilor cu tensiunea nominala de 6 kV şi mai mare, indiferent de tipul cablului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
19. Distanţa minimă între cabluri pozate în pământ şi conducte de apă şi canalizare este:
A. în plan orizontal: 0,50 m - la adâncimi de până în 1,5 m şi 0,6 m - la adâncimi de peste 1,5 m
B. în plan vertical: 0,25 m - la orice adâncime
C. în plan vertical: 0,50 m - la orice adâncime
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
20. La pozarea cablurilor de energie monopolare trebuie luate următoarele măsuri:
A. pozarea celor trei faze, se va face de regulă, în triunghi (treflă)
B. cablurile se vor monta individual în tuburi feromagnetice şi se vor încastra în beton cu armaturi ce formează spire închise în jurul fiecărei faze
C. de regulă, ecranele metalice ale cablurilor vor fi legate între ele şi la pământ la ambele capete
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
21. Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectata la manevrari si fixare, este:
A. cea indicate de proiectantul retelei;
B. cea indicata de producatorul cablului;
C. daca nu exista indicatii, se poate alege o valoare orientativa prevazuta in normativul PE 107/1995;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
22. Care este numărul de manşoane de legătură admis pe 1km de linie nou construită, pentru cabluri cu tensiune de 1 – 35 kV ?
A. maximum patru
B. maximum cinci
C. maximum şase
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
23. Care este nivelul de tensiune aprobat la un consumator monofazat, ţinând cont de abaterea de tensiune din STAS 930/89 ?
A. minim 200V, maxim 250V
B. minim 207V, maxim 253V
C. minim 210V, maxim 240V
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
24. La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control, pentru rezervă se vor prevedea următoarele lungimi:
A. la manşoane, lungimea necesara refacerii de doua ori a manşonului respectiv
B. la manşoane, lungimea necesara refacerii de trei ori a manşonului respectiv
C. la cutiile terminale, lungimea necesara refacerii o singura dată a cutiei terminale respective
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
25. Cablurile monopolare de energie electrică se pozează în tuburi:
A. metalice
B. de beton
C. de PVC
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
26. Circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune la o distanţă de minim:
A. 1,0 m
B. 1,2 m
C. 1,5 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
27. Care sunt distanţele minime admise pe verticală între conductoarele neizolate şi elementele de pe traseul lor faţă de sol ?
A. 8 m
B. 11 m
C. 6 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
28. Utilizarea plăcilor avertizoare este recomandată în următoarele situaţii:
A. în cazul profilelor de şanţuri cu cabluri etajate (între straturile de cabluri)
B. deasupra manşoanelor
C. la intersecţiile cu conducte de apă şi canalizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
29. Calitatea construcţiilor este:
A. rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B. rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C. rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
30. Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
A. investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii
B. executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil
C. serviciile controlului calităţii în construcţii
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere