SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 1 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 1 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:
A     construcţiilor definitive şi provizorii
B     instalaţiilor aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice
C     construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A     existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B     existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C     respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D     respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Responsabilul tehnic cu execuția are obligația de a permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice?
A     da
B     nu
A
A
B
B
Întrebarea 4
In conformitate cu prevederile C56-02, alegeti afirmatiile corecte pentru situatia in care se constata, pe parcursul executiei, neincadrarea lucrarilor executate in prevederile proiectului
A     responsabilul tehnic cu executia opreste continuarea lucrarilor;
B     responsabilul tehnic cu executia intocmeste Raport de neconformitate;
C     responsabilul tehnic cu executia verifica rezolvarea neconformitatilor;
D      responsabilul tehnic cu executia emite dispozitie de santier pentru continuarea lucrarilor;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele fapte:
A      realizarea de constructii fara proiecte
B      organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asigurarea a calitatii
C     realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta cu posibilitatea distrugerii partiale a constructiei
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Cablurile pot fi pozate in golurile constructiei daca se respecta urmatoarele conditii:
A      dimensiunea transversala a golului este de cel putin 20 mm pe toata lungimea acestuia;
B      sectiunea manuchiului de cabluri este de cel mult egala cu 1/8 din sectiunea golului;
A
A
B
B
Întrebarea 7
Calitatea construcţiilor este:
A     rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B     rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C     rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Intrerupatoarele si comutatoarele pentru circuitele de iluminat si prizele pot fi instalate:
A      ingropate sub tencuiala;
B      aparent;
C      montate in plinta sau profil;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
A     investitori şi proiectanţi
B     executanţi, proprietari, utilizatori, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici precum şi autorităţi publice şi asociaţii profesionale de profil
C    furnizori de produse
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Legăturile între conductoarele de cupru şi conductoarele de aluminiu se fac:
A     prin răsucire
B     prin cleme speciale
C     prin metalizare asociată cu lipire
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Care din următoarele tipuri de cabluri sunt de energie electrică ?
A     ACYABY 3X150+70
B     CSYABY 3X4
C     CYY 4X4
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Precizati, prin numerotare (1, 2..), ordinea in care se efectueaza incercarile la care sunt supuse instalatiile electrice:
A     continuitatea conductoarelor de protectie;
B     separarea circuitelor;
C     rezistenta de izolatie a instalatiei electrice;
D     rezistenta de izolatie a pardoselilor;;
E     intreruperea automata a alimentarii;
A
2, 4, 5, 3, 1
B
1, 3, 2, 4, 5
C
4, 5, 2, 1, 3
Întrebarea 13
In ce conditii este permisa inceperea executiei instalatiei electrice?
A     numai in cazul existentei unui proiect de executie;
B     numai dupa ce investitorul a obtinut un aviz tehnic de racordare;
C     daca investitorul  comanda lucrarea unui electrician;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
În instalaţiile electrice trebuie asigurată protecţia împotriva:
A     şocurilor electrice prin atingeri directe şi/sau indirecte
B     supratensiunilor, tensiunilor minime sau lipsa tensiunii
C     manipulare greşită
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se face astfel încât acestea să realizeze şi să menţină pe întreaga durată de utilizare următoarele cerinţe esentiale:
A     cerinţele beneficiarului
B     rezistenţă şi stabilitate, siguranţa în exploatare, siguranţă la foc, igienă, sănătatea, refacerea şi protecţia mediului, economia de energie, protecţie împotriva zgomotului
C     cerinţele impuse de distribuitor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Conductele electrice se pot monta liber, in interior, in urmatoarele cazuri:
A     in podurile cladirilor
B     in locuri in care nu exista pericol de deteriorare mecanica;
C     in constructii executate din materiale combustibile din clasele CA 2a si CA2d;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Verificările privind buna funcţionare a instalaţiilor electrice se fac:
A     înaintea punerii în funcţiune a instalaţiilor electrice, pentru lucrările noi;
B     în exploatare, periodic;
C     când prevede executantul;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Conductoarele, barele, tuburile, etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu condiţia ca instalaţia electrică să fie dispusă:
A     deasupra conductelor de apă, de canalizare şi de gaze petroliere lichefiate
B     deasupra conductelor de gaze naturale şi conductelor calde (cu temperatura peste +40°C)
C     sub conductele de gaze naturale şi conductele calde (cu temperatura peste +40°C)
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Conexiunile conductorilor electrici pot fi realizate:
A     în tuburile de protecţie şi în accesoriile acestora (coturi, ramificaţii, curbe);
B     în doze al căror capac se fixează prin clipsare sau cu şuruburi;
C     în tablourile electrice.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Înaintea punerii în funcţiune a unei prize de legare la pământ se fac măsurători:
A     de izolaţie
B     de rezistenţă de dispersie
C     de rigiditate dielectrică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Tuburile de protecţie ale instalaţiei electrice pot fi dispuse:
A     în şliţuri practicate în planşee
B     înglobate în planşee la turnarea acestora
C     montate peste placă şi înglobate în şapa de egalizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază în următoarele cazuri:
A     în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor
B     în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mare de sau egală cu 16mm2 Cu sau 25mm2 Al
C     în circuitele trifazate care alimentează receptoare monofazate ce pot fi acţionate distinct pe faze
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Normativul I7-2011 se aplică la proiectarea și executarea instalațiilor electrice aferente:
A     clădirilor cu destinaţie de locuinţă, clădirilor publice
B     şantierelor, expoziţiilor şi a altor instalaţii temporare
C     instalaţiilor electrice din mină
D     instalaţiilor electrice ale aeronavelor
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 24
In conformitate cu prevederile normativului I7, pentru incaperile care contin bai sau dusuri sunt definite 4 volume de protectie. In volumul 1 este permisa amplasarea:
A     numai a distributiilor electrice necesare alimentarii echipamentelor electrice situate in volumul 1 ;
B     dozelor de legaturi, prize si receptoare (corpuri de iluminat, corpuri de incalzire electrice) ;
C     distributiilor electrice necesare alimentarii echipamentelor electrice situate in volumele 0 si 1 si a dozelor de legaturi.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare:
A     în interiorul tuburilor de protecţie, ţevilor de protecţie şi plintelor
B     în interiorul dormitoarelor şi bucătăriilor
C     în interiorul golurilor din elementele de construcţie şi trecerilor prin elementele de construcţie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Pozarea cablelor in plinte, canale si alte profile similare este admisa pentru:
A     circuitele de curenti slabi
B     circuitele de iluminat si prize
C      nu sunt restrictii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
La executarea instalatiilor electrice inglobate in pereti de lemn se pot utiliza:
A     conductoare sau cabluri din cupru
B     conductoare sau cabluri din aluminiu
A
A
B
B
Întrebarea 28
Verificările instalaţiilor electrice se fac prin examinare vizuală şi măsurători (încercări). Care dintre verificările de mai jos sunt verificări ce se efectuează prin măsurători:
A     identificarea conductoarelor neutre şi de protecţie
B     realizarea corectă a conexiunilor conductoarelor
C     separarea circuitelor
D     întreruperea automată a alimentării
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 29
Care este puterea instalata maxima admisa pe un circuit monofazat de prize in cladirile de locuit si social-culturale?
A     3,0 kw ;
B      2,0 kw;
C      1,5 kw
D      1,0 kw
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 30
Modul de racordare la reteaua de distributie se stabileste de catre:
A      investitor ;
B       executant;
C      proiectant;
D      furnizorul de energie electrica;
A
A
B
B
C
C
D
D
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere