SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 1 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 1 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:
A construcţiilor definitive şi provizorii
B instalaţiilor aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice
C construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Responsabilul tehnic cu execuția obligația de a permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 3
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A         existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B         existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C         respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D         respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Cine emite dispoziţiile de şantier pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei?
A constructorul
B dirigintele de şantier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Alegeti afirmatiile corecte:
A se pot instala in acelasi tub, cablurile care deservesc acelasi aparat sau receptor;
B se pot instala in acelasi tub cablurile care se rezerva reciproc;
C se pot instala in acelasi tub cablurile care deservesc acelasi receptor, daca sunt asigurate conditii de compatibilitate electromagnetica;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Calitatea construcţiilor este:
A rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Retelele de distributie publica in localitati se realizeaza:
A aerian - cu conductoare neizolate;
B subteran – cu conductoare izolate;
C aerian – cu conductoare in cablu;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, responsabilul tehnic cu execuția are obligatia sa verifice:?
A concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
B să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
C să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
La punerea în funcţiune, cablurile de energie electrică de joasă tensiune (0,6 / 1 kV) sunt supuse următoarelor verificări:
A verificarea continuităţii şi identificarea fazelor
B verificarea rezistenţei de izolaţie
C verificarea izolaţiei cu tensiune înaltă continuă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
În oraşe şi zone locuite, reţelele de cabluri electrice trebuie pozate, de regulă:
A pe partea carosabilă a străzilor
B pe partea necarosabilă a străzilor (sub trotuare)
C în anumite condiţii, în zonele verzi din cartierele de locuinţe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Adâncimea de pozare a cablurilor în şanţuri, în condiţii normale, nu va fi, de regulă, mai mică de:
A 0.4 ÷ 0,5 m, în cazul cablurilor de comandă – control
B 0.7 ÷ 0,8 m, în cazul cablurilor cu tensiune nominală până la 20 kV inclusiv
C 1,0 ÷ 1,2 m, în cazul cablurilor cu tensiune nominală peste 20 kV
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Cablurile se pozează în şanţuri:
A între două straturi de nisip de circa 30 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu: benzi avertizoare şi / sau plăci avertizoare) şi balast
B între două straturi de nisip de circa 20 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu: benzi avertizoare şi / sau plăci avertizoare) şi balast
C între două straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu: benzi avertizoare şi / sau plăci avertizoare) şi pământ (rezultat din săpătură) din care se vor îndepărta toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Materialele şi echipamentele electrice se aleg ţinându-se seama de:
A tensiune
B curent şi frecvenţă
C cost
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
În cazul unor trasee comune pentru mai multe tipuri de reţele traseul reţelei electrice trebuie să fie dispus:
A sub conductele de apă, de canalizare
B deasupra conductei de gaze petroliere lichefiate
C sub conducta de gaze naturale
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Instalaţiile electrice se pot amplasa în interiorul canalelor de ventilare
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 17
Ordinea de pozare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri spre zona carosabilă este:
A cabluri de iluminat public, cabluri fir pilot pentru telemecanică, cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri de distribuţie de joasă tensiune
B cabluri de distribuţie de joasă tensiune, cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri fir pilot pentru telemecanică, cabluri de iluminat public
C cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri de distribuţie de joasă tensiune, cabluri de iluminat public, cabluri fir pilot pentru telemecanică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se prevede o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor şi pentru a permite înlocuirea cutiilor terminale şi a manşoanelor în următoarele cazuri:
A la toate manşoanele cablurilor, indiferent de locul de pozare, tensiunea nominală sau tipul cablului
B din 250 în 250 m de traseu, indiferent de tipul cablului
C la capetele traseului cablurilor cu tensiunea nominala de 6 kV şi mai mare, indiferent de tipul cablului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Distanţa minimă între cabluri pozate în pământ şi conducte de apă şi canalizare este:
A în plan orizontal: 0,50 m - la adâncimi de până în 1,5 m şi 0,6 m - la adâncimi de peste 1,5 m
B în plan vertical: 0,25 m - la orice adâncime
C în plan vertical: 0,50 m - la orice adâncime
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
La pozarea cablurilor de energie monopolare trebuie luate următoarele măsuri:
A pozarea celor trei faze, se va face de regulă, în triunghi (treflă)
B cablurile se vor monta individual în tuburi feromagnetice şi se vor încastra în beton cu armaturi ce formează spire închise în jurul fiecărei faze
C de regulă, ecranele metalice ale cablurilor vor fi legate între ele şi la pământ la ambele capete
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectata la manevrari si fixare, este:
A cea indicată de proiectantul retelei;
B cea indicata de producatorul cablului;
C daca nu exista indicatii, se poate alege o valoare orientativa prevazuta in normativul PE 107/1995;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Care este numărul de manşoane de legătură admis pe 1km de linie nou construită, pentru cabluri cu tensiune de 1 – 35 kV ?
A maximum patru
B maximum cinci
C maximum şase
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Care este nivelul de tensiune aprobat la un consumator monofazat, ţinând cont de abaterea de tensiune din STAS 930/89 ?
A minim 200V, maxim 250V
B minim 207V, maxim 253V
C minim 210V, maxim 240V
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control, pentru rezervă se vor prevedea următoarele lungimi:
A la manşoane, lungimea necesara refacerii de doua ori a manşonului respectiv
B la manşoane, lungimea necesara refacerii de trei ori a manşonului respectiv
C la cutiile terminale, lungimea necesara refacerii o singura dată a cutiei terminale respective
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Cablurile monopolare de energie electrică se pozează în tuburi:
A metalice
B de beton
C de PVC
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune la o distanţă de minim:
A 1,0 m
B 1,2 m
C 1,5 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Care sunt distanţele minime admise pe verticală între conductoarele neizolate şi elementele de pe traseul lor faţă de sol ?
A 8 m
B 11 m
C 6 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Utilizarea plăcilor avertizoare este recomandată în următoarele situaţii:
A în cazul profilelor de şanţuri cu cabluri etajate (între straturile de cabluri)
B deasupra manşoanelor
C la intersecţiile cu conducte de apă şi canalizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Comanda iluminatului trebuie să se facă după următoarele reguli:
A în cazul iluminatului normal de lucru, comanda se face din exteriorul încăperilor, galeriilor sau puţurilor de cabluri, de regulă, de lângă intrările în aceste încăperi
B în cazul iluminatului de siguranţă, comanda se realizează manual la căderea iluminatului normal de lucru
C în cazul iluminatului de siguranţă, comanda se realizează automat la căderea iluminatului normal de lucru
D în cazul iluminatului normal de lucru, comanda se face din interiorul încăperilor, galeriilor sau puţurilor de cabluri, de regulă, de lângă intrările în aceste încăperi
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 30
Instalaţiile de semnalizare automată a incendiilor se realizează cu:
A detectoare de fum
B de temperatură
A
A
B
B
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere