SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 10 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 10 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cine se face răspunzător în faţa legii de amplasarea incorectă, prin nerespectarea planului de situaţie, a unei investiţii ce se execută de către o firmă specializată?
A dirigintele de şantier
B proiectantul
C investitorul
D constructorul
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 2
Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor este secţiunea pentru care se realizează un regim optim economic, corespunzător unor:
A cheltuieli de investiţii minime
B cheltuieli de exploatare minime
C cheltuieli totale minime
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Dirigintele de şantier trebuie să semneze:
A procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de începerea lucrărilor, procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, buletine de încercări privind rezultatele încercărilor efectuate pe materialele care au fost puse în lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de începerea lucrărilor, procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse, condica de betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudură
C procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de începerea lucrărilor, procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:
A valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale
B valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale)
C valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Secţiunile cablurilor de comandă – control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de:
A 1 mmp
B 1,5 mmp
C 2,5 mmp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
În care din următoarele situaţii se încalcă prevederile legale la începerea lucrărilor unei construcţii provizorii:
A începerea lucrărilor de construcţii fără ca proiectele să fie însuşite de verificatorii de proiecte atestaţi
B începerea lucrărilor pe un amplasament ce aparţine domeniului public
C începerea lucrărilor după obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor solicitate prin acesta
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de:
A 1 mmp pt. conductoarele de cupru si 2,5 mmp pt. conductoarele de aluminiu
B 1,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu
C 2,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Cartea tehnică a construcţiei se păstrează de către:
A investitor
B constructor
C investitor sau, după caz, proprietar
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Stâlpii de intervenţie pot fi:
A numai de susţinere
B de întindere
C terminali
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Cartea tehnică a construcţiei conţine:
A documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia
B documentaţia privind execuţia şi recepţia
C documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Stâlpii de intervenţie se dimensionează:
A numai în regim normal
B numai în regim de avarie
C în regim normal şi de avarie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Stâlpii de intervenţie:
A se folosesc pe perioada normală a funcţionare a liniei electrice
B nu se folosesc la liniile electrice aeriene
C se folosesc pentru remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru:
A fixarea conductoarelor, prin întindere, la capetele liniei
B fixarea conductoarelor, prin întindere, ca puncte de sprijin, in lungul liniei
C pentru susţinerea conductoarelor în panou
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene se montează:
A în alveolă de beton
B în pământ prin fundaţii burate
C în pământ prin batere cu vibraţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Cine emite dispoziţiile de şantier pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei?
A constructorul
B dirigintele de şantier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi:
A cu răşini
B cu grunduri de exterior
C cu substanţe speciale în instalaţii industriale de specialitate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Stâlpii de susţinere se folosesc:
A în mod curent pe linii pentru susţinerea conductoarelor
B pentru fixarea conductoarelor prin întindere
C nu se folosesc la construcţia reţelelor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Conform normativului I18/1-2002 cablarea orizontală cuprinde:
A cablurile orizontale care conectează prizele de telecomunicaţii cu panourile de conectare din concentrator;
B cablurile de conectare (1) a prizelor de conectare cu postul telefonic sau terminalul de date;
C cablurile de conectare (2) dintre panoul de conectare şi echipamentele active (concentratoarele de date, centrala telefonică, routerele etc.);
D cablurile de conectare între panouri şi echipamentele active în concentratorul principal;
E conectorii cabluri, panouri de conectare.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 20
Conform normativului I18/1-2002 înălţimea de montaj recomandată a postului exterior de interfon (videointerfon) este de:
A 1,60 m de la sol.
B 1,50 m de la sol.
C 1,70 m de la sol
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Conform normativului PE 118/3-2013 dacă înălţimea încăperii este mai mare de ....... şi până la 20 m, este necesar să se efectueze supravegherea spaţiului prin montarea detectoarelor liniare pe două niveluri.
A 8m
B 12m
C 15m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Conform normativului PE 118/3-2013 declanşatoarele manuale de alarmare trebuie montate la o înălţime între:
A 1,2 m şi 1,5 m deasupra pardoselii
B 0,8 m şi 1,2 m deasupra pardoselii
C 1,3 m şi 1,7 m deasupra pardoselii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Conform normativului PE116-1994 buletinele de fabrică şi de la punere în funcțiune sunt valabile ...... pentru echipamentele de 110-400 kV:
A 6 luni
B 1 an
C 2 ani
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Conform NTE 007-2008 vare cabluri se prevăd cu învelişuri metalice care au rol de ecran:
A cabluri de josă tensiune
B cabluri de medie tensiune
C cabluri de înaltă tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Executarea săpăturilor și umpluturilor de pământ pe timp friguros se admite numai dacă:
A temperatura aerului este mai mare de 1oC
B temperatura aerului este mai mare de -5oC
C temperatura aerului este mai mare de 5oC
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
În cazul branșamentelor electrice subterane la subtraversarea drumurilor și la intrarea în clădiri, cablurile:
A nu necesită protecție specială,
B se vor proteja în tuburi din PVC,
C se vor proteja numai în tuburi metalice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
În cazul branșamentelor electrice subterane cablurile de branșament se vor introduce în tub de protecție pe o porțiune deasupra solului mai mare de:
A 5,00m
B 1,00m
C 2,00m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Amplasarea cablurilor subterane față de fundația clădirilor nu se va face la mai puțin de :
A 0,60m
B 1,50m
C 0,25m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
În cazul montării posturilor de transformare aeriene se va verifica:
A locul de montare, postamentul și parametrii tehnici ai echipamentului
B fundația stâlpului pe care se va realiza montajul
C ca temperatura să fie mai mare de 5  0C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Pozarea conductorilor în șanțuri săpate se admite numai dacă:
A terenul a fost curățat de zăpadă și de stratul înghețat
B terenul a fost curățat de zăpadă
C nu se admite pe timp friguros desfășurarea de lucrări
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere