SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 10 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 10 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
În care din următoarele situaţii se încalcă prevederile legale la începerea lucrărilor unei construcţii provizorii:
A începerea lucrărilor de construcţii fără ca proiectele să fie însuşite de verificatorii de proiecte atestaţi
B începerea lucrărilor pe un amplasament ce aparţine domeniului public
C începerea lucrărilor după obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor solicitate prin acesta
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Cartea tehnică a construcţiei se păstrează de către:
A investitor
B constructor
C  investitor sau, după caz, proprietar
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Cartea tehnică a construcţiei conţine:
A documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia
B documentaţia privind execuţia şi recepţia
C documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Cine emite dispoziţiile de şantier pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei?
A constructorul
B dirigintele de şantier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Cine se face răspunzător în faţa legii de amplasarea incorectă, prin nerespectarea planului de situaţie, a unei investiţii ce se execută de către o firmă specializată?
A dirigintele de şantier
B proiectantul
C investitorul
D constructorul
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 6
Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor este secţiunea pentru care se realizează un regim optim economic, corespunzător unor:
A cheltuieli de investiţii minime
B cheltuieli de exploatare minime
C cheltuieli totale minime
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:
A valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale
B valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale)
C valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Secţiunile cablurilor de comandă – control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de:
A 1 mmp
B 1,5 mmp
C 2,5 mmp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de:
A 1 mmp pt. conductoarele de cupru si 2,5 mmp pt. conductoarele de aluminiu
B 1,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu
C 2,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Stâlpii de intervenţie pot fi:
A numai de susţinere
B de întindere
C terminali
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Stâlpii de intervenţie se dimensionează:
A numai în regim normal
B numai în regim de avarie
C în regim normal şi de avarie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Stâlpii de intervenţie:
A se folosesc pe perioada normală a funcţionare a liniei electrice
B nu se folosesc la liniile electrice aeriene
C se folosesc pentru remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru:
A fixarea conductoarelor, prin întindere, la capetele liniei
B fixarea conductoarelor, prin întindere, ca puncte de sprijin, in lungul liniei
C pentru susţinerea conductoarelor în panou
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene se montează:
A în alveolă de beton
B în pământ prin fundaţii burate
C în pământ prin batere cu vibraţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi:
A cu răşini
B cu grunduri de exterior
C cu substanţe speciale în instalaţii industriale de specialitate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Stâlpii de susţinere se folosesc:
A în mod curent pe linii pentru susţinerea conductoarelor
B pentru fixarea conductoarelor prin întindere
C nu se folosesc la construcţia reţelelor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Responsabilul tehnic cu execuția obligația de a permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 18
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A   existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B   existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C  respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D   respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Conform NTE 007-2008  pentru  dimensionarea  raţională  a  instalaţiilor  de  racordare  şi  de  distribuţie a  energiei electrice prin cabluri, puterea cerută de consumatori se determină pe bază de calcul, ţinând seama de perspectiva de dezvoltare a consumului pentru următorii:
A 3 - 10 ani
B 8 - 12 ani
C 10 - 15 ani
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Conform NTE 007-2008  instalaţiile de racordare a consumatorilor industriali şi similari se realizeză, de regulă, cu:
A LEA
B LES
A
A
B
B
Întrebarea 21
Conform NTE 007-2008  pentru alimentarea receptoarelor se au în vedere următoarele date:
A natura curentului (curent continuu, curent alternativ)
B modul de pozare (în aer liber, în pământ)
C tensiunea nominală
D căderea de tensiune admisă la receptoare
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Conform NTE 007-2008 cablurile de energie se prevăd conductoare din cupru în următoarele situaţii:
A la circuitele care alimentează receptoarele de importanţă deosebită
B la circuitele de alimentare cu curent operativ a tablourilor de circuite scundare
C la circuitele care alimentează receptoarele în medii cu pericol de explozie
D la circuitele unor receptoare electrice (de exemplu: vane, ventile, clapete etc.) prevăzute numai  cu comandă locală şi care  nu fac parte  din sistemul  de  automatizare  a instalaţiei
E în instalaţiile de protecţie prin legare la pământ sau la nul, în cazurile menţionate în standardele specifice acestor instalaţii
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 23
Postutilizarea construcțiile se referă la:
A activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor
B activitățile de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii
C folosirea construcțiilor după ce au fost luate măsuri de consolidare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
În zonele locuite rețelele de cabluri trebuie pozate de regulă:
A sub trotuare
B sub partea carosabilă dar numai cu protecție mecanică
C niciodată în spațiul verde
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Accesoriile liniilor electrice aeriane de joasă tensiune se protejează:
A prin vopsire în câmm electrostatic
B folosind numai vopsea pe bază de ulei
C prin zincare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Distanța minimă pe verticală de la fascicolul torsadat montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, până la sol, va fi de:
A 3m
B 4m
C 6m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Distanța minimă pe verticală de la conductoarele neizolate în punctul de săgeată maximă și până la sol, va fi de:
A 6m în zonele cu circulație frecventă
B 4m în zonele cu circulație frecventă
C 5m în zonele cu circulație frecventă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Care este numărul de manşoane de legătură admis pe 1km de linie nou construită, pentru cabluri cu tensiune de 1 - 35 kV ?
A maximum patru
B maximum cinci
C maximum şase
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Cum se marcheaza cablurile pozate in pamant, pe traseu:
A cu placute indicatoare montate pe cladirile cele mai apropiate;
B din 100 in 100m
C prin jaloane
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Sursele de lumină prezintă o serie de caracteristici tehnico-economice, puse la dispoziţia utilizatorului de către:
A producătorul de surse
B distribuitor
C executant
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere