SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 2 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 2 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de
A 10mm2
B16mm2
C 6mm2
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii
A. numele sau marca de identificare a producătorului
B. numele şi adresa organismului notificat, dacă e cazul
C. specificaţiile tehnice cu care este conform produsul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:
A este recomandată
B este permisă condiţionat
C nu este permisă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:
A este interzisă
B trebuie evitată
C este opţiunea proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Ce se intelege prin produse pentru constructii;
A produse încorporate în construcţii
B produse încorporate în construcţii, instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie
C produse încorporate în construcţii, inclusiv instalaţiile aferente acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la:
A 200º C
B 115º C
C 80º C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Agrementele tehnice în construcții stabilesc:
A numai condițiile de punere în operă
B numai aptitudinea de utilizare
C în condițiile legii aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, de transport, depozitare, de punere în operă și de întreținere a acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se dispune de alte date specificate de producătorul motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:
A 20%
B 25%
C 12%
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de:
A 16 mm2
B 25 mm2
C 10 mm2
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Expertizarea clădirilor este responsabilitatea:
A dirigintelui de şantier;
B investitorului;
C proiectantului;
D inspectoratului de stat în construcţii;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 11
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, produsele pentru constructii aprovizionate trebuie sa fie insotite obligatoriu de:
A certificate de calitate
B declaratie de conformitate EC ;
C agrement tehnic ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
La instalaţiile electrice de forţă de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă  în regim de scurtă durată la pornire este de:
A 35 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu
B 35A/mm2 pentru conductoare de cupru
C 20 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Simbolul literar I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:
A izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
B legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
C legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; curent alternativ, punctul de legare la pământ este în mod normal punctul neutru; iar în cazuri speciale, punctul de legare la pământ poate fi un conductor de fază.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Laboratoarele de incercari care executa verificarile privind controlul calitatii produselor la locul de punere in opera, trebuie sa fie:
A autorizate de catre ISC;
B acreditate RENAR ;
C autorizate si notificate ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Simbolul literar T  utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:
A izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
B legarea directă  la pământ a maselor instalaţiei
C legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 17
Dirigintele de şantier are obligatia să verifice:
A existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 18
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Prevederile normativului I18/1-2002 se aplică:
A instalaţiilor de telefonie;
B instalaţiilor pentru transmitere de date şi instalaţii voce+date+imagini (VDI);
C obiectivelor din reţelele MApN, MI, SRI;
D instalaţiilor de ceasoficare;
E exploatărilor miniere în subteran;
F instalaţiilor de interfon, videointerfon, dispecer şi căutare de persoane;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
Întrebarea 20
La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor cine va preciza sistemele necesare şi condiţiile performante ale acestora:
A beneficiarul
B dirigintele de șantier
C proiectantul
D responsabilul tehnic cu execuția
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Prevederile normativului PE 118/3-2013 se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din:
A construcţiile civile
B de producţie şi/sau depozitare şi mixte
C metrou, porturi şi aeroporturi
D instalaţii tehnologice în aer liber
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Conform normativului PE 118/3-2013 declanşatoarele manuale de alarmare, după metoda de activare, sunt:
A de tip A
B de tip B
C de tip C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Conform normativului NP 061-2002 producătorii de surse de lumină (lămpi) au obligaţia de a indica următoarele caracteristici pentru acestea:
A tensiunea nominală (în V);
B puterea totală absorbită (puterea lămpii la care se adaugă puterea echipamentului auxiliar, în W);
C fluxul iniţial (în lm);
D eficacitatea luminoasă (în lm/W);
E durata de funcţionare (în ore);
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 24
In cazul utilizarii unui sistem tip PDA, se vor monta cel putin patru coborari in cazul in care:
A valoarea prizei de pamant este mai mare de 10 ohmi;
B înaltimea PDA-ului depaseste 5m;
C înaltimea constructiei este mai mare de 28m;
D daca proiectia pe orizontala a conductorului de coborare este mai mica decat proiectia pe verticala
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune fundațiile burate ale stâlpilor se realizează:
A în straturi succesive de 20cm pământ bine compactat
B din beton simplu turnat în groapa de fundație
C din beton armat prefabricat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Postutilizarea construcțiile se referă la:
A activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor
B activitățile de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii
C folosirea construcțiilor după ce au fost luate măsuri de consolidare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Prevederile HG 688-2017 se adresează:
A producătorilor/fabricanţilor
B reprezentanţilor autorizaţi ai acestora
C importatorilor, distribuitorilor
D factorilor care concură la concepţia, proiectarea, avizarea, execuţia
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 28
Autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii este:
A Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
B A.N.R.E.
C I.S.C.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Produsele pentru construcţii fac obiectul domeniului reglementat în construcţii, astfel:
 A produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice armonizate
B produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate
A
A
B
B
Întrebarea 30
Marcajul CE semnifica faptul ca:
A produsele sunt conforme cu standardele romane si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene
B produsele  sunt  conforme  cu  un  agrement  tehnic  european
C produsele sunt conforme, in masura in care nu exista specificatii tehnice armonizate, cu specificatii tehnice recunoscute
D produse pentru care nu exista niciun standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut
A
A
B
B
C
C
D
D
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere