SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 3 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 3 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
A un standard de produs;
B o apreciere tehnica favorabila, asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu prevederile Legii 10/1995;
C un document tehnic legal care atesta conformitatea produsului cu standardul de referinta;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
A vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.C.;
B vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.U.;
C vor fi formate din cel puţin 5membri;
D vor fi formate din cel puţin 6 membri;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
A se predă de către executant, prin responsabilul tehnic cu execuţia, către beneficiar;
B se predă de către proiectant beneficiarului;
C se predă din grija investitorului către beneficiar;
D se predă din grija dirigintelui de şantier către beneficiar;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
A obligatoriu pe baza unei expertize tehnice
B obligatoriu cu acordul dirigintelui de șantier
C obligatoriu pe baza acordului proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:
A neapărat a tuturor conductoarelor active
B de regulă numai a conductorului în care este detectat supracurentul
C întotdeauna numai a conductorului în care este detectat supracurentul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară se prevede:
A la motoarele cu puteri peste 5 kW
B dacă o întrerupere a sursei de alimentare sau o scădere a tensiunii poate produce o condiţie periculoasă, o deteriorare a maşinii sau afectarea activităţii în curs de desfăşurare
C la motoarele cu puteri peste 10 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:
A pe toate conductoarele de fază şi pe conductorul neutru
B pe două conductoare de fază
C pe toate conductoarele de fază
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:
A tipului reţelei (LEA sau LES)
B stabilităţii termice în regim de lucru permanent sau intermitent al receptoarelor
C căderii de tensiune
A
A
B
B
C
B
Întrebarea 9
Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru se stabileşte în funcţie de:
A lungimea circuitului
B materialul conductorului
C secţiunea conductorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru se stabileşte în funcţie de:
A modul de montare
B natura izolaţiei conductorului
C lungimea circuitului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată:
A numai între două conductoare active
B numai între conductoarele active luate 2 câte 2
C între conductoarele active şi conductorul de protecţie conectat la reţeaua de legare la pământ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:
A izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
B legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării
C legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care punctul neutru nu este accesibil;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Responsabilul tehnic cu execuția obligația de a permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 14
Conform normativului I18/1-2002 unde se vor prevedea instalaţii pentru cel puţin un post telefonic:
A în apartamentele clădirilor de locuit;
B în clădirile instituţiilor publice, obiectivelor social culturale, de producţie etc.;
C societăţi comerciale şi regii autonome;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Conform normativului I18/1-2002 pentru asigurarea unui trafic normal se recomandă ca încărcarea centralei la instalare să nu depăşească:
A 70% din capacitate.
B 90% din capacitate.
C 80% din capacitate.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Conform normativului PE 118/3-2013 distanţa dintre un detector şi perete nu trebuie să fie mai mică de:
A 30 cm
B 50 cm
C 80 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Care este distanta maxima intre dozele de tragere in cazul in care pe traseu sunt 3 curbe, fara masuri suplimentare:
A 10m;
B 25m
C 15m;
D 30m.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 18
Care este grosimea minima a pereteului unei conducte de otel in cazul utilizarii acesteia ca tub de protectie in cazul unei incinte cu mediu exploziv gazos:
A 3 mm;
B 1 mm;
C 2 mm;
D Nu este reglementat.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Verificarea de calitate a proiectelor reprezintă obligația:
A proiectantului
B dirigintelui de șantier
C investitorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Autoritatea locală numește membrul desemnat al comisiei de recepție în termen de maxim:
A 10 zile de la primirea notificării;
B 15 zile de la primirea notificării;
C 5 zile de la primirea notificării;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
A auditori acreditați ISO 9001
B A.N.R.E. pentru rețelele de gaze naturale și rețelele electrice
C I.S.C.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
În cazul în care admiterea recepţiei se va face cu obiecţii atunci termenul de remediere nu va depăşi:
A nu se admite recepția cu obiecții;
B 90 de zile calendaristice de la data receptiei daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen;
C 120 de zile calendaristice de la data receptiei daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen;
D 60 de zile calendaristice de la data receptiei daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Produsele pentru construcţii fac obiectul domeniului reglementat în construcţii, astfel:
A produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice armonizate
B produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate
A
A
B
B
Întrebarea 24
Specificaţiile tehnice armonizate:
A cuprind standardele europene armonizate şi documentele de evaluare europene.
B cuprind standardele şi documente de standardizare internaţionale
A
A
B
B
Întrebarea 25
Agrementul tehnic este valabil:
A 3 ani
B 4 ani
C 5 ani
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Avizul tehnic care însoțește agrementul tehnic în construcții este valabil: 2 ani 3 ani 5 ani
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor se efectuează de către:
A investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi
B executanți prin diriginţi de şantier autorizaţi
C proiectant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
A Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
B ANRE
C Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei de către:
A investitor
B proprietar
C executant
D proiectant
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 30
Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte:
A într-un singur exemplar
B în 2 exemplare
C în 3 exemplare
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere