SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 5 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 5 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
In conformitate cu prevederile HG 622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cine emite declaratia de conformitate pentru un produs?
A organismul de certificare;
B producatorul:
C organismul de inspectie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Autoritatea locală numește membrul desemnat al comisiei de recepție în termen de maxim:
A 10 zile de la primirea notificării;
B 15 zile de la primirea notificării;
C 5 zile de la primirea notificării;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:
A în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor
B în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al
C în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au obligatii privind: (raspunsurile se vor completa cu obligatiile prevazute de lege): (exemplu: receptia lucrarilor de constructii – asigura receptia la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie)
A acorduri, avize, autorizatie de construire …………; obtinerea acordurilor, avizelor si AC
B verificarea proiectelor ........; asigura verificarea prin verificatori de proiecte atestati
C neconformitati, defecte aparute pe parcursul executiei …………; actionarea in vederea solutionarii acestora
D cartea tehnica a constructiei ..................; intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:
A la borna din interior
B la oricare dintre borne
C la borna conectata la partea filetata a duliei
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Durata de garanţie a unei locuinţe individuale parter şi mansardă poate fi:
A cinci ani;
B şase luni dacă părţile stabilesc astfel;
C un an;
D trei ani;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 7
Conform I 7, parte conductoare accesibilă este:
A partea izolantă accesibilă a unui element de construcţie care poate fi atinsă,  şi care poate ajunge sub tensiune în caz de defect
B parte conductoare a unui echipament, care poate fi atinsă, şi care nu este în mod normal sub tensiune, dar care poate ajunge sub tensiune în cazul unui defect al izolaţiei de bază.
C elemente conductoare din instalaţie aflate sub tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Dacă într-un amplasament se exercită mai multe influenţe externe, caracteristicile echipamentelor electrice:
A nu sunt condiţionate dacă există acceptul beneficiarului
B se aleg astfel încât să fie satisfăcute condiţiile cele mai dezavantajoase.
C în spaţiul respectiv nu se pot monta echipamente electrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Verificarea de calitate a proiectelor reprezintă obligația:
A proiectantului
B dirigintelui de șantier
C investitorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:
A toate conductoarele active
B conductorul neutru
C toate conductoarele de fază
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
In cazul in care, la executia unei lucrari s-au utilizat produse avand agrementul in afara perioadei de valabilitate (HG 766/1997):
A dirigintele solicita expertiza tehnica;
B executantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
C proiectantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:
A numai de sarcinile în regim normal de funcţionare
B numai de sarcinile de pornire
C de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:
A peste 5 kg
B de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg
C de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate (STP) se recomandă să fie  montate la distanţe de minim:
A 3 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 10 cm de pardoseală
B 1 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 5 cm de pardoseală
C 14 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 20 cm de pardoseală
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa minimă dintre circuitele de sonorizări şi celelalte circuite pentru instalaţii de curenţi slabi trebuie să fie de:
A 10 cm
B 15 cm
C 20 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Capacitatea racordurilor telefonice va fi de:
A 90-110% din potenţialul maxim.
B 120-130% din potenţialul maxim.
C 130-150% din potenţialul maxim.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Conform normativului PE 118/3-2013 distanţa dintre un detector şi perete nu trebuie să fie mai mică de:
A 30 cm
B 50 cm
C 80 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Care este distanta maxima intre dozele de tragere in cazul in care pe traseu sunt 3 curbe, fara masuri suplimentare:
A 10m;
B 25m
C 15m;
D 30m.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Razele minime de curbură ale cablurilor, care trebuie respectate la manevrări şi la fixare, se indică de către:
A fabrica producătoare
B proiectant
C executant
D diriginte de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Sursele de lumină prezintă o serie de caracteristici tehnico-economice, puse la dispoziţia utilizatorului de către:
A producătorul de surse
B distribuitor
C executant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Pozarea conductorilor în șanțuri săpate se admite numai dacă:
A terenul a fost curățat de zăpadă și de stratul înghețat
B terenul a fost curățat de zăpadă
C nu se admite pe timp friguros desfășurarea de lucrări
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Manevrarea și pozarea cablurilor electrice fără încălzire prealabilă, pe timp friguros:
A este interzisă
B este permisă pentru cabluri fără izolație de cauciuc indiferent de temperaturile exterioare,
C este permisă pentru cablurile cu izolație din cauciuc dacă sunt mai mult de 7  0C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Accesoriile liniilor electrice aeriane de joasă tensiune se protejează:
A prin vopsire în câmm electrostatic
B folosind numai vopsea pe bază de ulei
C prin zincare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
A se predă de către executant, prin responsabilul tehnic cu execuţia, către beneficiar;
B se predă de către proiectant beneficiarului;
C se predă din grija investitorului către beneficiar;
D se predă din grija dirigintelui de şantier către beneficiar;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
A obligatoriu pe baza unei expertize tehnice
B obligatoriu cu acordul dirigintelui de șantier
C obligatoriu pe baza acordului proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Agrementul tehnic în construcţii este însoţit de:
A avizul tehnic
B declaraţia de conformitate
A
A
B
B
Întrebarea 28
Supravegherea pieţei produselor pentru construcţii se asigură de către următoarele autorităţi ale administraţiei publice centrale:
A Inspectoratul de Stat în Construcţii,
B Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
C Garda Naţională de Mediu
D Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 29
Pentru realizarea activitatii de supraveghere autorităţile procedează la:
A verificarea periodică a produselor pentru construcţii şi a documentelor aferente
B organizarea de controale planificate, tematice, inopinate, punctuale sau ca urmare a unei sesizări/reclamaţii
C prelevarea de mostre care se trimit în scopul testării în laboratoare acreditate/notificate/autorizate
D aplicarea de sancţiuni
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 30
Certificarea performanţei produselor pentru construcţii cu specificaţii tehnice de referinţă armonizate, respectiv certificarea conformităţii acestora cu specificaţii tehnice de referinţă nearmonizate se efectuează, prin grija:
A executantului
B producătorului/fabricantului
C proiectantului
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere