SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 5 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 5 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
In cazul in care, la executia unei lucrari s-au utilizat produse avand agrementul inafara perioadei de valabilitate (HG 766/1997):
A dirigintele solicita expertiza tehnica;
B executantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
C proiectantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
La dimensionarea LEA de joasă tensiune., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul  localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA se amplasează la o distanţă minimă de bordură de:
A 0,2 m
B 0,1 m
C nu este normată
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Autoritatea locală numește membrul desemnat al comisiei de recepție în termen de maxim:
A 10 zile de la primirea notificării;
B 15 zile de la primirea notificării;
C 5 zile de la primirea notificării;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
La dimensionarea LEA joasă tensiune având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de:
A 30 cm
B nu este normată
C 50 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Verificarea de calitate a proiectelor reprezintă obligația:
A proiectantului
B dirigintelui de șantier
C investitorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie:
A 30 cm
B 50 cm
C nu este normată
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
La dimensionarea LEA joasă tensiune. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA joasă tensiune se amplasează:
A în zona de protecţie a drumului, necondiţionat
B în afara zonei de protecţie a drumului
C în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea măsurilor stabilite de comun acord
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Durata de garanţie a unei locuinţe individuale parter şi mansardă poate fi:
A cinci ani;
B şase luni dacă părţile stabilesc astfel;
C un an;
D trei ani;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 9
La dimensionarea LEA joasă tensiune., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă în regim normal de funcţionare, de:
A 2
B 2,5
C 1,5
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
La dimensionarea LEA joasă tensiune., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de:
A 500 daN
B 100 daN
C 250 daN
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
In conformitate cu prevederile HG 622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cine emite declaratia de conformitate pentru un produs?
A organismul de certificare;
B producatorul:
C organismul de inspectie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, într-o anumită deschidere, ca ,,măsură de siguranţă":
A se prevede realizarea unor fundaţii speciale
B deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate
C se prevede interzicerea înnădirii conductoarelor în deschiderea respectivă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au obligatii privind: (raspunsurile se vor completa cu obligatiile prevazute de lege): (exemplu: receptia lucrarilor de constructii – asigura receptia la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie)
A acorduri, avize, autorizatie de construire …………; A=obtinerea acordurilor, avizelor si AC
B verificarea proiectelor ........; B=asigura verificarea prin verificatori de proiecte atestati
C neconformitati, defecte aparute pe parcursul executiei …………; C=actionarea in vederea solutionarii acestora
D cartea tehnica a constructiei ..................; D=intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 14
La dimensionarea stâlpilor de lemn de întindere în regim de avarie se consideră ca ipoteză de calcul:
A ruperea conductoarelor în condiţiile unui vânt perpendicular pe linie, simultan cu depunere de chiciură
B ruperea conductoarelor în condiţiile de vânt în lungul liniei, simultan cu depune de chiciură
C nu se dimensionează în regim de avarie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
La dimensionarea stâlpilor LEA cu tensiune peste 1kV se admite o depăşire a rezistenţelor de calcul cu maximum :
A 10%
B 5%
C 3%
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
La executarea liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, verificarea valorilor rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ:
A nu se face dacă s-au executat conform proiectului
B nu se face fiind inclusă constructiv în conductorul de nul al reţelei
C se face conform normelor specifice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
La executarea unui terminal într-o reţea de cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi minime necesare refacerii:
A de trei ori a terminalului respectiv
B o singură dată a terminalului respectiv
C de două ori a terminalului respectiv
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:
A vopsire
B grunduire
C zincare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa admisă (traseu de cablu) între pupitrul de dispecer şi rama de relee:
A maxim 20 m
B maxim 10 m
C maxim 30 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Conform normativului PE 118/3-2013 distanţa dintre un detector şi perete nu trebuie să fie mai mică de:
A 30 cm
B 50 cm
C 80 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Care este distanta maxima intre dozele de tragere in cazul in care pe traseu sunt 3 curbe, fara masuri suplimentare:
A 10m;
B 25m
C 15m;
D 30m
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Este admisa utilizarea unei doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de iluminat de siguranta, de prize, de comanda si de semnalizare:
A da;
B da, cu conditita ca circuitele sa functioneze la aceeasi tensiune;
C nu;
D nu este reglementat;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Conform NP 099-2004 în câte zone se împarte atmosfera potențial explozivă în mediul gazos:
A 2 grupe
B 3 grupe
C 4 grupe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Conform NTE 007-2008  instalaţiile de racordare a consumatorilor industriali şi similari se realizeză, de regulă, cu:
A LEA
B LES
A
A
B
B
Întrebarea 25
Conform NTE 007-2008  pentru alimentarea receptoarelor se au în vedere următoarele date:
A natura curentului (curent continuu, curent alternativ)
B modul de pozare (în aer liber, în pământ)
C tensiunea nominală
D căderea de tensiune admisă la receptoare
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
Normativul NP 062-2002 are ca obiect:
 A proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulaţie rutieră şi zonelor particulare ale acestora,
B proiectarea sistemelor destinate tunelurilor şi pasajelor rutiere,
C proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulaţie pietonală
D proiectarea sistemelor de iluminat arhitectural si ornamental
E proiectarea sistemelor de iluminat destinat terenurilor sportive și stadioanelor
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 27
Normativul NTE 003-2004 se aplică la:
A proiectarea şi construirea liniilor aeriene noi de energie electrică
B construcţia liniilor aeriene de energie electrică a căror construcţie este reglementată prin prescripţii tehnice speciale
C emiterea de către operatorii de reţea electrică a avizelor de amplasament pentru construcţii sau instalaţii care se realizează în vecinătatea liniilor aeriene de energie electrică
D urmărirea de către operatorii de reţea a îndeplinirii condiţiilor de coexistenţă a liniilor electrice cu elementele naturale, construcţiile şi instalaţiile din vecinătate
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 28
Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile de:
A 110kV
B 110kV numai în terenuri silvice
C medie tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Instalaţiile electrice se pot amplasa în interiorul canalelor de ventilare:
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 30
Care este numărul de manşoane de legătură admis pe 1km de linie nou construită, pentru cabluri cu tensiune de 1 - 35 kV ?
A maximum patru
B maximum cinci
C maximum şase
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere