SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 5 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 5 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
In cazul in care, la executia unei lucrari s-au utilizat produse avand agrementul in afara perioadei de valabilitate (HG 766/1997):
A dirigintele solicita expertiza tehnica;
B executantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
C proiectantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au obligatii privind: (raspunsurile se vor completa cu obligatiile prevazute de lege): (exemplu: receptia lucrarilor de constructii – asigura receptia la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie)
A acorduri, avize, autorizatie de construire …………; A=obtinerea acordurilor, avizelor si AC
B verificarea proiectelor ........; B=asigura verificarea prin verificatori de proiecte atestati
C neconformitati, defecte aparute pe parcursul executiei …………; C=actionarea in vederea solutionarii acestora
D cartea tehnica a constructiei ..................; D=intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
In conformitate cu prevederile HG 622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cine emite declaratia de conformitate pentru un produs?
A organismul de certificare;
B producatorul:
C organismul de inspectie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Durata de garanţie a unei locuinţe individuale parter şi mansardă poate fi:
A cinci ani;
B şase luni dacă părţile stabilesc astfel;
C un an;
D trei ani;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
Verificarea de calitate a proiectelor reprezintă obligația:
A proiectantului
B dirigintelui de șantier
C investitorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Autoritatea locală numește membrul desemnat al comisiei de recepție în termen de maxim:
A 10 zile de la primirea notificării;
B 15 zile de la primirea notificării;
C 5 zile de la primirea notificării;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:
A în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor
B în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al
C în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:
A la borna din interior
B la oricare dintre borne
C la borna conectata la partea filetata a duliei
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Conform I 7, parte conductoare accesibilă este:
A partea izolantă accesibilă a unui element de construcţie care poate fi atinsă,  şi care poate ajunge sub tensiune în caz de defect
B parte conductoare a unui echipament, care poate fi atinsă, şi care nu este în mod normal sub tensiune, dar care poate ajunge sub tensiune în cazul unui defect al izolaţiei de bază.
C elemente conductoare din instalaţie aflate sub tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Dacă într-un amplasament se exercită mai multe influenţe externe, caracteristicile echipamentelor electrice:
A nu sunt condiţionate dacă există acceptul beneficiarului
B se aleg astfel încât să fie satisfăcute condiţiile cele mai dezavantajoase.
C în spaţiul respectiv nu se pot monta echipamente electrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:
A toate conductoarele active
B conductorul neutru
C toate conductoarele de fază
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:
A numai de sarcinile în regim normal de funcţionare
B numai de sarcinile de pornire
C de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:
A peste 5 kg
B de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg
C de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate (STP) se recomandă să fie  montate la distanţe de minim:
A 3 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 10 cm de pardoseală
B 1 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 5 cm de pardoseală
C 14 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 20 cm de pardoseală
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa minimă dintre circuitele de sonorizări şi celelalte circuite pentru instalaţii de curenţi slabi trebuie să fie de:
A 10 cm
B 15 cm
C 20 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Capacitatea racordurilor telefonice va fi de:
A 90-110% din potenţialul maxim.
B 120-130% din potenţialul maxim.
C 130-150% din potenţialul maxim.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Pentru instalatia de detectie si semalizare incendiu sursa de rezerva trebuie sa asigure durata de de functionare de minim:
A 72 ore;
B 24 ore;
C 48 ore;
D 12 ore.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 18
Conform normativului PE 118/3-2013 detectoarele se vor monta pe tavan, între grinzi, dacă distanţa dintre grinzi este mai mare de:
A 0.8m
B 1m
C 1.5m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Conform NP 099-2004 câte clase de temperatură există:
A 4 clase
B 6 clase
C 8 clase
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
A executant;
B Inspectoratul de Stat în Construcţii;
C proiectant;
D dirigintele de şantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
A clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
B locuinţe unifamiliale parter cu suprafaţa de maxim 200mp;
C locuinţele unifamiliale parter, din mediul rural, aparţinând persoanelor fizice;
D clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Constituie contravenție:
A executarea de lucrări la clădiri monumente istorice fără obținerea autorizației de construire;
B executarea de lucrări de construcție după ce autoritatea responsabilă a dispus oprirea acestora;
C neîndeplinirea în termenul stabilit a măsurilor dispune de I.S.C.;
D neanunțarea datei începerii lucrărilor executate;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Declaraţia de performanţă se emite de către producător pe baza:
A certificatului de constanţă a performanţei pentru sistemul 1 şi 1^+;
B certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică pentru sistemul 2^+
C raportului de încercări pentru sistemul 3;
D dosarului tehnic
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 24
Produsele pentru construcţii pentru care producătorul a aplicat marcajul CE au:
A specificaţii tehnice armonizate
B specificaţii tehnice nearmonizate
A
A
B
B
Întrebarea 25
Organismele elaboratoare de agrement tehnic în construcţii au următoarele obligaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:
A să răspundă pentru neîndeplinirea de către produsul pentru construcţii a performanţei menţionate în declaraţia de conformitate
B să suporte cheltuielile generate de elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice
C să îndeplinească în permanenţă criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice pe baza cărora au fost abilitate
D să asigure funcţionarea grupelor specializate
E să realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 26
Agrement tehnic european este:
A specificatie tehnica ce exprima o evaluare tehnica favorabila a adecvarii unui produs la o utilizare preconizata
B specificatie tehnica nationala, astfel cum este definita in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 766/1997
A
A
B
B
Întrebarea 27
Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:
A sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării
B începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi
C asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi
D asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi
E asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 28
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza:
A unei autorizaţii de construire
B unui certificat de urbanism
C în baza avizelor cerute prin certificatul de urbanism
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
În cazul branșamentelor electrice subterane cablurile de branșament se vor introduce în tub de protecție pe o porțiune deasupra solului mai mare de:
A 5,00m
B 1,00m
C 2,00m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Amplasarea cablurilor subterane față de fundația clădirilor nu se va face la mai puțin de :
A 0,60m
B 1,50m
C 0,25m
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere