SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 5 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 5 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
In cazul in care, la executia unei lucrari s-au utilizat produse avand agrementul in afara perioadei de valabilitate (HG 766/1997):
A dirigintele solicita expertiza tehnica;
B executantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
C proiectantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
In conformitate cu prevederile HG 622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cine emite declaratia de conformitate pentru un produs?
A organismul de certificare;
B producatorul:
C organismul de inspectie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Durata de garanţie a unei locuinţe individuale parter şi mansardă poate fi:
A cinci ani;
B şase luni dacă părţile stabilesc astfel;
C un an;
D trei ani;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Verificarea de calitate a proiectelor reprezintă obligația:
A proiectantului
B dirigintelui de șantier
C investitorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Autoritatea locală numește membrul desemnat al comisiei de recepție în termen de maxim:
A 10 zile de la primirea notificării;
B 15 zile de la primirea notificării;
C 5 zile de la primirea notificării;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
La dimensionarea LEA de joasă tensiune., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul  localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA se amplasează la o distanţă minimă de bordură de:
A 0,2 m
B 0,1 m
C nu este normată
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
La dimensionarea LEA joasă tensiune. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de:
A 30 cm
B nu este normată
C 50 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie:
A 30 cm
B 50 cm
C nu este normată
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
La dimensionarea LEA joasă tensiune. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA joasă tensiune se amplasează:
A în zona de protecţie a drumului, necondiţionat
B în afara zonei de protecţie a drumului
C în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea măsurilor stabilite de comun acord
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
La dimensionarea LEA joasă tensiune, dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă în regim normal de funcţionare, de:
A 2
B 2,5
C 1,5
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
La dimensionarea LEA joasă tensiune., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de:
A 500 daN
B 100 daN
C 250 daN
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, într-o anumită deschidere, ca ,,măsură de siguranţă":
A se prevede realizarea unor fundaţii speciale
B deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate
C se prevede interzicerea înnădirii conductoarelor în deschiderea respectivă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
La dimensionarea stâlpilor de lemn de întindere în regim de avarie se consideră ca ipoteză de calcul:
A ruperea conductoarelor în condiţiile unui vânt perpendicular pe linie, simultan cu depunere de chiciură
B ruperea conductoarelor în condiţiile de vânt în lungul liniei, simultan cu depune de chiciură
C nu se dimensionează în regim de avarie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
La dimensionarea stâlpilor LEA cu tensiune peste 1kV se admite o depăşire a rezistenţelor de calcul cu maximum :
A 10%
B 5%
C 3%
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
La executarea liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, verificarea valorilor rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ:
A nu se face dacă s-au executat conform proiectului
B nu se face fiind inclusă constructiv în conductorul de nul al reţelei
C se face conform normelor specifice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
La executarea unui terminal într-o reţea de cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi minime necesare refacerii:
A de trei ori a terminalului respectiv
B o singură dată a terminalului respectiv
C de două ori a terminalului respectiv
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:
A vopsire
B grunduire
C zincare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Responsabilul tehnic cu execuția obligația de a permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 19
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, responsabilul tehnic cu execuția are obligatia sa verifice:?
A concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
B să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
C să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Conform normativului PE116-1994 determinarea tg unghiului de pierderi a izolaţiei înfăşurărilor în ulei a transformatoarelor cu tensiuni până la 35 kV inclusiv este .................... la cele din reţelele de distribuţie:
A obligatorie
B facultativă
A
A
B
B
Întrebarea 21
La trecerea cablurilor prin planşee (la montarea în interior) sau la trecerea din pământ în aer (la montarea în exterior), cablurile trebuie protejate mecanic pe o înălţime minimă de:
A 0,5 m, în spaţii tehnologice, 2 m, în spaţii tehnologice sau spaţii cu pericole de deteriorări mecanice
B 1 m, în spaţii tehnologice, 1 m, în spaţii tehnologice sau spaţii cu pericole de deteriorări mecanice
C 2 m, în spaţii tehnologice, 3 m, în spaţii tehnologice sau spaţii cu pericole de deteriorări mecanice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Raportul dintre diametrul interior al tubului şi diametrul exterior al unui cablu trebuie şi fie:
A minimum 1,5 - în carul tragerii a trei cabluri monofazate în acelaşi tub; minimum 1 - în cazul tragerii unui singur cablu în tub
B minimum 2,8 - în carul tragerii a trei cabluri monofazate în acelaşi tub; minimum 1,5 - în cazul tragerii unui singur cablu în tub
C minimum 3,5 - în carul tragerii a trei cabluri monofazate în acelaşi tub; minimum 1 - în cazul tragerii unui singur cablu în tub
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Se admite construirea de căi de acces sau guri de vizitare în zonele în care există pericol de inundare cu apă, păcură, ulei sau alte fluide:
A da
B nu
C nu se specifică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune secțiunile minime ale conductoarelor vor fi considerate:
A 16mm2 pentru conductoare din aluminiu,pentru alimentarea iluminatului public;
B 35mm2 pentru conductoare din aluminiu, pentru alimentarea iluminatului public;
C 50mm2 pentru conductoare din aluminiu, pentru alimentarea iluminatului public;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
În cazul stâlpilor de susținere se va verifica:
A tipul stâlpilor și fundația acestuia
B conductorul de legale la pământ
C existența accesoriilor de montaj
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
În cazul cablurilor se va verifica:
A tipul, poziția și dimensiunea
B Tipul și starea cablurilor,
C Poziția de montare și modul de identificare a cablurilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
În cazul montării branșamentelor electrice se va verifica:
A tipul branșamentelor
B legarea la priza de pământ și rezistența prizei de pământ
C continuitatea electrică și tipul de cablu/conductor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Distanța minimă între conductoarele neizolate ale liniilor aeriene de joasă tensiune, în punctele de prindere :
A nu va fi mai mică de 0,50m
B nu va fi mai mică de 5,00m
C nu va fi mai mică de 1,00m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
La pozarea cablurilor de energie monopolare trebuie luate următoarele măsuri
A pozarea celor trei faze, se va face de regulă , în triunghi treflă
B cablurile se vor monta individual în tuburi feromagnetice şi se vor încastra în beton cu armaturi ce formează spire închise în jurul fiecărei faze,
C de regulă, ecranele metalice ale cablurilor vor fi legate între ele şi la pământ la ambele capete
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Utilizarea plăcilor avertizoare este recomandată în următoarele situaţii:
A în cazul profilelor de şanţuri cu cabluri etajate între straturile de cabluri
B deasupra manşoanelor
C la intersecţiile cu conducte de apă şi canalizare
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere