SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 6 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 6 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cine are dreptul să participe la recepţia lucrărilor de construcţii, ca membru în comisia de recepţie?
A investitorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
D reprezentantul administraţiei publice locale din zona în care se află investiţia
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 2
La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la:
A toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă;
B toţi stâlpii speciali ai LEA din zonele cu circulaţie redusă;
C toţi stâlpii cu aparataj ai LEA din zonele cu circulaţie redusă;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de către:
A CQ;
B RTE;
C proiectant;
D diriginte de șantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
La LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, conductorul de nul:
A se va monta, de regulă, direct pe consolă
B se va monta întotdeauna pe izolatoare
C se poate monta folosind izolatoare, cu luarea unor măsuri
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
În cazul în care investitorul decide motivat preluarea de la executant a unei părți de construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție între cei doi se încheie un:
A proces verbal de fază determinantă;
B proces verbal de recepție calitativă;
C proces verbal de recepție parțială;
D proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
E proces verbal de predare-primire;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 6
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, conductoarele de protecţie se leagă la pământ:
A la fiecare stâlp de întindere
B la fiecare stâlp special
C la fiecare stâlp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
A auditori acreditați ISO 9001
B A.N.R.E. pentru rețelele de gaze naturale și rețelele electrice
C I.S.C.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, în cazul izolatoarelor străpungibile, numărul de izolatoare dintr-un lanţ,  determinate pe baza tensiunilor nominale de ţinere se măreşte cu:
A 5%
B 10%
C 15%
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
In conformitate cu prevederile HG 622/ 2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
A numele sau marca de identificare a producatorului;
B ultimele doua cifre ale anului curent;
C numarul Certificatului de conformitate;
D indicatii pentru identificarea utilizarii produsului;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 10
Schimbarea soluţiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuţiei lucrărilor implică obligatoriu:
A obţinerea unei noi autorizaţii de construire, indiferent de modificări;
B dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrării şi verificată de verificatorul de proiecte atestat, în anumite condiţii.
A
A
B
B
Întrebarea 11
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, în cazul lanţurilor multiple de întindere, verificarea elementelor de izolatoare şi a clemelor şi armăturilor componente, la gruparea specială de încărcări (regim de avarie) se face:
A prin ruperea unui element de izolator dintr-o ramură;
B prin ruperea câte unui element de izolator din două ramuri;
C prin ruperea a două elemente de izolator  dintr-o ramură
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, pentru stâlpii înalţi, la marile traversări, nivelul de izolaţie:
A este acelaşi ca la toţi stâlpii de întindere  din considerente mecanice,
B este mai mic decât la restul stâlpilor de întindere
C pentru un grad mărit de siguranţă, este mai mare decât la restul stâlpilor de întindere
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, se folosesc cleme cu eliberarea conductorului, respectiv cleme sau legături cu tracţiune limitată, la:
A stâlpi de întindere
B stâlpi de susţinere de tip întărit
C stâlpi de susţinere de tip normal
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
La liniile electrice aeriene de 110 kV, numărul de izolatoare din lanţurile de întindere, formate din elemente tip capa-tija, se consideră:
A mai mare cu o unitate decât la lanţurile de susţinere
B mai mic cu o unitate decât la lanţurile de susţinere
C egal cu cel de la lanţurile de susţinere
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
La liniile electrice aeriene de medie tensiune se pot utiliza stâlpi de lemn din:
A conifere
B foioase tari
C alte specii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:
A necesară refacerii de două ori a cutiei terminale
B necesară refacerii de trei ori a cutiei terminale;
C necesară refacerii o singură dată a cutiei terminale
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
La realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun:
A dacă linia pentru transportul în comun este pentru troleibuze, acestea trebuie prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a lor de la linia de contact
B este interzisă
C la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun iar distanţele între circuite sunt cele reglementate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 20
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa între instalaţiile de curenţi slabi sau transmitere de date şi cele electrice cu frecvenţa de 50 Hz şi tensiuni până la 1000V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent:
A minimum 15 cm
B minimum 25 cm
C minimum 30 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Conform normativului I18/1-2002 sursa de alimentare de rezervă a centralelor telefonice, de dispecer şi ceasuri electrice se va dimensiona pentru a se asigura o autonomie de funcţionare a instalaţiilor de:
A 4…6 ore
B 1…3 ore
C 2…4 ore
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Conform normativului I18/1-2002  pentru conectarea instalaţiei de telefonie şi dispecer se vor prevedea prize de pământ de maxim:
A 1 ohmi
B 4 ohmi
C 10 ohmi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
In conformitate cu normativul I 7/2011, unde este interzisa instalarea conductelor electrice in tuburi si tevi pozate?
A aparent, in exteriorul cladirii
 B aparent, in interiorul cladirii
 C in pamant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
In cazul carui tip de retele conductorul N nu trebuie intrerupt:
A TN-C;
B TN-S;
C TT;
D IT.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
La ce inaltime trebuie montat iluminatul de circulatie pe timpul noptii in spatiile destinate activitatii medicale unde sunt mai mult de doua paturi:
A 15-20 cm;
B 5-10 cm;
C 5-30 cm;
D Nu este reglementat
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 27
Prevederile normativului P118-1999 se aplică:
A construcțiilor de orice fel și instalațiile utilitare aferente acestora
B instalațiilor și echipamentele tehnologice de producție
C instalațiilor tehnologice în aer liber
D organizărilor de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 28
Conform NTE 007-2008 cablurile de energie se prevăd conductoare din cupru în următoarele situaţii:
A la circuitele care alimentează receptoarele de importanţă deosebită
B la circuitele de alimentare cu curent operativ a tablourilor de circuite scundare
C la circuitele care alimentează receptoarele în medii cu pericol de explozie
D la circuitele unor receptoare electrice (de exemplu: vane, ventile, clapete etc.) prevăzute numai  cu comandă locală şi care  nu fac parte  din sistemul  de  automatizare  a instalaţiei
E în instalaţiile de protecţie prin legare la pământ sau la nul, în cazurile menţionate în standardele specifice acestor instalaţii
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 29
În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune fundațiile burate ale stâlpilor se realizează:
A în straturi succesive de 20cm pământ bine compactat
B din beton simplu turnat în groapa de fundație
C din beton armat prefabricat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Distanta minimă între cabluri pozate în pământ şi conducte de apă şi canalizare este:
A în plan orizontal: 0,50 m - la adâncimi de până în 1,5 m şi 0,6 m - la adâncimi de peste 1,5 m
B în plan vertical: 0,25 m - la orice adâncime
C în plan vertical: 0,50 m - la orice adâncime
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere