SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 7 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 7 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de:
A 1 mmp pt. conductoarele de cupru si 2,5 mmp pt. conductoarele de aluminiu
B 1,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu
C 2,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
A executant;
B Inspectoratul de Stat în Construcţii;
C proiectant;
D dirigintele de şantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie
B imprejmuiri si mobilier urban, piete
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Stâlpii de intervenţie se dimensionează:
A numai în regim normal
B numai în regim de avarie
C în regim normal şi de avarie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
La o construcţie existentă se execută o serie de îmbunătăţiri - modernizări. Pentru care din următoarele lucrări nu este necesară obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire?
A placarea interioară cu gresie şi faianţă
B extinderea instalaţiei de apă curentă şi canalizare pentru montarea unui duş amenajat în aceeaşi baie
C refacerea, modernizarea şi extinderea instalaţiei cu noi prize şi corpuri de iluminat
D repararea tâmplăriei şi înlocuirea elementelor degradate
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 6
Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru:
A fixarea conductoarelor, prin întindere, la capetele liniei
B fixarea conductoarelor, prin întindere, ca puncte de sprijin, in lungul liniei
C pentru susţinerea conductoarelor în panou
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;
C expertizarea tehnica a lucrarii executate;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene se montează:
A în alveolă de beton
B în pământ prin fundaţii burate
C în pământ prin batere cu vibraţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Dirigintele de şantier are dreptul să verifice:
A existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modofocări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 10
Pentru ce fel de modificări se pot emite dispoziţii de şantier în cursul execuţiei?
A modificarea amplasamentului
B alcătuirea structurală
C modificări locale ale soluţiilor tehnice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Stâlpii de susţinere se folosesc:
A în mod curent pe linii pentru susţinerea conductoarelor
B pentru fixarea conductoarelor prin întindere
C nu se folosesc la construcţia reţelelor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:
A vopsire
B grunduire
C zincare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 14
Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu dispozitive de legare la pământ a părţilor metalice:
A în mod obligatoriu
B numai în cazul stâlpilor pe care este montat aparataj
C numai în cazul stâlpilor speciali
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, “fazele determinante” se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
B proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Stâlpii terminali se folosesc la:
A remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate
B fixarea conductoarelor prin întindere la capetele liniei
C se folosesc numai ca stâlpi de colţ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Cine este responsabil pentru calitatea lucrărilor la o investiţie ce se execută în mediul urban, în regie proprie?
A responsabilul tehnic cu execuţia
B dirigintele de şantier
C investitorul
D personalul care a executat lucrările
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de protecţie, pentru a se evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie:
A minimum 1,5
B minimum 2,5
C minimum 2,8
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
La traversarea şi apropierea LEA joasă tensiune cu conductoare neizolate  faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de:
A 1 m
B 0,3 m
C 2 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
La trecerea prin planşee (in interior) sau la trecerea din pământ în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de producţie sau cu pericol de deteriorări mecanice se protejează pe o înălţime de:
A 1 m
B 1,5 m
C 2m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
LEA de medie tensiune pe stâlpi comuni cu LEA de joasă tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi:
A linia cu tensiune mai mică se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare
B se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune
C armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Montarea de dispozitive antivibratoare pe conductoarele active şi de protecţie ale LEA:
A se realizează în cazul trecerii LEA prin zone plane deschise, cu deschideri de peste 120 m, condiţionat
B este necesară în cazul folosirii conductoarelor de protecţie cu fibră optică înglobată
C nu este necesară la executarea de LEA
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:
A 10 m
B 15 m
C 20 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Montarea fascicolelor de conductoare izolate torsadate de joasă tensiune:
A este interzisă pe faţadele clădirilor
B se realizează cu izolatoare pe stâlpii metalici
C se realizează fără izolatoare pe stâlpii de lemn
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA joasă tensiune. pe elemente de  clădire din materiale combustibile:
A este întotdeauna interzisă
B este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil)
C este admisă necondiţionat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Montarea fasciculelor LEA de joasă tensiune. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor:
A pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic
B distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m
C este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile:
A doar ale tensiunilor nominale ale cablurilor
B doar ale rigidităţii dielectrice
C tensiunilor nominale ale cablurilor şi rigidităţii dielectrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Normativul PE 106 se aplică:
A numai la construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale până la 1000 V, aparţinând operatorilor de distribuţie
B la construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale până la 1000 V, indiferent de caracterul de proprietate al acestora
C la construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale mai mari de 1000 V
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
În zonele locuite rețelele de cabluri trebuie pozate de regulă:
A sub trotuare
B sub partea carosabilă dar numai cu protecție mecanică
C niciodată în spațiul verde
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere