SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 7 RTE instalatiielectrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 7 RTE instalatiielectrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie
B imprejmuiri si mobilier urban, piete
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:
A 0,5 kW
B 1 kW
C 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:
A instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie
B instalaţii de comandă
C instalaţii de semnalizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:
A admisă
B interzisă
C admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă:
A sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 24 V tensiune alternativă
B sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 12 V tensiune alternativă
C sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală între 12 V şi 24 V tensiune alternativă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:
A 3 kW
B 4 kW
C 5,5 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:
A 4 kW
B 5,5 kW
C 7,5 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:
A 1 m
B 0,5 m
C circa 0,3 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Conform cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executanții lucrărilor au următoarele obligații:
A utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;
B participarea la recepția lucrărilor în calitate de membru al comisiei de recepție;
C convocarea tuturor factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante
D sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte
E obținerea acordurilor și avizelor legale;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 10
Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
A executant;
B Inspectoratul de Stat în Construcţii;
C proiectant;
D dirigintele de şantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 11
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, “fazele determinante” se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
B proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;
C expertizarea tehnica a lucrarii executate;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Cine este responsabil pentru calitatea lucrărilor la o investiţie ce se execută în mediul urban, în regie proprie?
A responsabilul tehnic cu execuţia
B dirigintele de şantier
C investitorul
D personalul care a executat lucrările
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 14
Pentru ce fel de modificări se pot emite dispoziţii de şantier în cursul execuţiei?
A modificarea amplasamentului
B alcătuirea structurală
C modificări locale ale soluţiilor tehnice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
La instalaţiile electrice de forţă secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:
A stabilităţii termice în regim de scurtă durată la pornire
B tipului cicuitului de alimentare (aerian sau subteran)
C stabilităţii termice în regim de lucru permanent sau intermitent al receptoarelor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:
A 10 mm
B 15 mm
C 20 mm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal  se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:
A 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat
B 1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat
C 5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face    (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:
A 16 mmp
B 10 mmp
C 6 mmp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Legăturile barelor se execută:
A numai prin sudare
B numai cu ajutorul şuruburilor
C cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:
A numai prin sudare
B numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică
C prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică)
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:
A prin răsucire şi matisare
B prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare
A
A
B
B
Întrebarea 22
Conform normativului I18/1-2002 înălţimea de montaj recomandată a postului exterior de interfon (videointerfon) este de:
A 1,60 m de la sol.
B 1,50 m de la sol.
C 1,70 m de la sol.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Conform normativului I18/1-2002 sursa de alimentare de rezervă a centralelor telefonice, de dispecer şi ceasuri electrice se va dimensiona pentru a se asigura o autonomie de funcţionare a instalaţiilor de:
A 4…6 ore
B 1…3 ore
C 2…4 ore
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Conform normativului PE 118/3-2013 dacă înălţimea încăperii este mai mare de ....... şi până la 20 m, este necesar să se efectueze supravegherea spaţiului prin montarea detectoarelor liniare pe două niveluri.
A 8m
B 12m
C 15m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Conform normativului PE 118/3-2013 declanşatoarele manuale de alarmare trebuie montate la o înălţime între:
A 1,2 m şi 1,5 m deasupra pardoselii
B 0,8 m şi 1,2 m deasupra pardoselii
C 1,3 m şi 1,7 m deasupra pardoselii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Prevederile normativului P118-1999 se aplică:
A construcțiilor de orice fel și instalațiile utilitare aferente acestora
B instalațiilor și echipamentele tehnologice de producție
C instalațiilor tehnologice în aer liber
D organizărilor de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 27
Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Cine emite dispoziţiile de şantier pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei?
A constructorul
B dirigintele de şantier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Cine se face răspunzător în faţa legii de amplasarea incorectă, prin nerespectarea planului de situaţie, a unei investiţii ce se execută de către o firmă specializată?
A dirigintele de şantier
B proiectantul
C investitorul
D constructorul
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 30
Pentru ce fel de modificări se pot emite dispoziţii de şantier în cursul execuţiei?
A modificarea amplasamentului
B alcătuirea structurală
C modificări locale ale soluţiilor tehnice
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere