SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 7 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 7 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
La o construcţie existentă se execută o serie de îmbunătăţiri - modernizări. Pentru care din următoarele lucrări nu este necesară obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire?
A placarea interioară cu gresie şi faianţă
B extinderea instalaţiei de apă curentă şi canalizare pentru montarea unui duş amenajat în aceeaşi baie
C refacerea, modernizarea şi extinderea instalaţiei cu noi prize şi corpuri de iluminat
D repararea tâmplăriei şi înlocuirea elementelor degradate
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 2
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie
B imprejmuiri si mobilier urban, piete
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Conform cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executanții lucrărilor au următoarele obligații:
A utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;
B participarea la recepția lucrărilor în calitate de membru al comisiei de recepție;
C convocarea tuturor factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante
D sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte
E obținerea acordurilor și avizelor legale;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 4
Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
A executant;
B Inspectoratul de Stat în Construcţii;
C proiectant;
D dirigintele de şantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de:
A 1 mmp pt. conductoarele de cupru si 2,5 mmp pt. conductoarele de aluminiu
B 1,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu
C 2,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Stâlpii de intervenţie pot fi:
A numai de susţinere
B de întindere
C terminali
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Stâlpii de intervenţie se dimensionează:
A numai în regim normal
B numai în regim de avarie
C în regim normal şi de avarie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Stâlpii de intervenţie:
A se folosesc pe perioada normală a funcţionare a liniei electrice
B nu se folosesc la liniile electrice aeriene
C se folosesc pentru remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru:
A fixarea conductoarelor, prin întindere, la capetele liniei
B fixarea conductoarelor, prin întindere, ca puncte de sprijin, in lungul liniei
C pentru susţinerea conductoarelor în panou
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene se montează:
A în alveolă de beton
B în pământ prin fundaţii burate
C în pământ prin batere cu vibraţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi:
A cu răşini
B cu grunduri de exterior
C cu substanţe speciale în instalaţii industriale de specialitate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Stâlpii de susţinere se folosesc:
A în mod curent pe linii pentru susţinerea conductoarelor
B pentru fixarea conductoarelor prin întindere
C nu se folosesc la construcţia reţelelor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:
A vopsire
B grunduire
C zincare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu dispozitive de legare la pământ a părţilor metalice:
A în mod obligatoriu
B numai în cazul stâlpilor pe care este montat aparataj
C numai în cazul stâlpilor speciali
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Stâlpii terminali se folosesc la:
A remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate
B fixarea conductoarelor prin întindere la capetele liniei
C se folosesc numai ca stâlpi de colţ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, “fazele determinante” se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
B proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;
C expertizarea tehnica a lucrarii executate;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Cine este responsabil pentru calitatea lucrărilor la o investiţie ce se execută în mediul urban, în regie proprie?
A responsabilul tehnic cu execuţia
B dirigintele de şantier
C investitorul
D personalul care a executat lucrările
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Pentru ce fel de modificări se pot emite dispoziţii de şantier în cursul execuţiei?
A modificarea amplasamentului
B alcătuirea structurală
C modificări locale ale soluţiilor tehnice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de protecţie, pentru a se evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie:
A minimum 1,5
B minimum 2,5
C minimum 2,8
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
La traversarea şi apropierea LEA joasă tensiune. cu conductoare neizolate  faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de:
A 1 m
B 0,3 m
C 2 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
La trecerea prin planşee (in interior) sau la trecerea din pământ în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de producţie sau cu pericol de deteriorări mecanice se protejează pe o înălţime de:
A 1 m
B 1,5 m
C 2m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
LEA de medie tensiune pe stâlpi comuni cu LEA de joasă tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi:
A linia cu tensiune mai mică se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare
B se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune
C armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Montarea de dispozitive antivibratoare pe conductoarele active şi de protecţie ale LEA:
A se realizează în cazul trecerii LEA prin zone plane deschise, cu deschideri de peste 120 m, condiţionat
B este necesară în cazul folosirii conductoarelor de protecţie cu fibră optică înglobată
C nu este necesară la executarea de LEA
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:
A 10 m
B 15 m
C 20 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Montarea fascicolelor de conductoare izolate torsadate de joasă tensiune:
A este interzisă pe faţadele clădirilor
B se realizează cu izolatoare pe stâlpii metalici
C se realizează fără izolatoare pe stâlpii de lemn
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA joasă tensiune. pe elemente de  clădire din materiale combustibile:
A este întotdeauna interzisă
B este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil)
C este admisă necondiţionat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Montarea fasciculelor LEA de joasă tensiune. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor:
A pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic
B distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m
C este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile:
A doar ale tensiunilor nominale ale cablurilor
B doar ale rigidităţii dielectrice
C tensiunilor nominale ale cablurilor şi rigidităţii dielectrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Normativul PE 106 se aplică:
A numai la construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale până la 1000 V, aparţinând operatorilor de distribuţie
B la construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale până la 1000 V, indiferent de caracterul de proprietate al acestora
C la construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale mai mari de 1000 V
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere