SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 8 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 8 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cartea tehnică a construcţiei conţine numai:
A documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia
B documentaţia privind execuţia şi recepţia
C documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, înreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Normativul PE 106 se aplică:
A şi liniilor electrice de joasă tensiune pe stâlpi folosiţi în comun
B şi liniilor pentru tramvaie şi troleibuze
C şi liniilor electrice de joasă tensiune din instalaţiile miniere
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Normativul pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V are drept scop stabilirea:
A suprafeţelor de teren necesare construirii, exploatării şi mentenanţei liniilor aeriene de energie electrică
B condiţiilor şi principiilor de dimensionare şi construire a liniilor aeriene de energie electrică;
C criteriilor de analiză a oportunităţii de construire a liniilor aeriene de energie electrică;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Pentru completarea cărții tehnice documentația privind proiectarea se predă proprietarului construcției:
A la recepția la terminarea lucrărilor
B la depunerea dosarului în vederea obținerii autorizației de construire
C la recepția finală a lucrărilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre zona carosabilă, este:
A distribuţie joasă tensiune, distribuţie de medie tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, iluminat public
B distribuţie de medie tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie joasă tensiune, iluminat public
C distribuţie joasă tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie de medie tensiune, iluminat public
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Constituie contravenție:
A executarea de lucrări la clădiri monumente istorice fără obținerea autorizației de construire;
B executarea de lucrări de construcție după ce autoritatea responsabilă a dispus oprirea acestora;
C neîndeplinirea în termenul stabilit a măsurilor dispune de I.S.C.;
D neanunțarea datei începerii lucrărilor executate;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 7
Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus în jos, este:
A comanda control, energie 0,4 kV, energie 6/ 10 kV, energie 20 kV
B comanda control, energie 20 kV, energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV
C energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie 0,4 kV, comanda-control
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:
A construcţiilor definitive şi provizorii
B instalaţiilor aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice
C construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Panoul de întindere este:
A distanţa măsurată pe verticală între punctele de prindere ale conductorului la doi stâlpi consecutivi
B porţiunea de linie compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între două puncte consecutive ale traseului, în care linia îşi menţine direcţia
C porţiunea de linie compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între doi stâlpi de întindere consecutivi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
A clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
B locuinţe unifamiliale parter cu suprafaţa de maxim 200mp;
C locuinţele unifamiliale parter, din mediul rural, aparţinând persoanelor fizice;
D clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 11
Pentru construcţia LEA de  joasă tensiune. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu:
A este interzisă
B este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m)
C este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnico-economice, indiferent de zona de amplasament
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Pentru o linie electrică aeriană cu tensiune mai mare de 1 kV, culoarul de trecere (de funcţionare):
A este diferit de zona de protecţie a liniei
B este diferit de zona de siguranţă a liniei
C coincide cu zona de siguranţă şi cu zona de protecţie ale liniei
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din dale de beton armat:
A în exterior
B în încăperi sau zone fără pericol de incendiu
C în încăperi sau zone cu pericol de incendiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Calitatea construcţiilor este:
A rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier?
A preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere de orice sarcină executantului
B decopertarea şi depozitarea stratului vegetal
C trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cu proiectantul şi executantul
D predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 16
Pozarea  cablurilor se recomandă a fi făcută:
A în fluxuri separate pentru  cablurile de comandă control şi telemecanică faţă de cele de energie;
B în fluxuri separate pentru cablurile de energie de tensiuni diferite;
C într-un singur flux,  indiferent de tensiune, pentru utilizarea eficientă a spaţiului disponibil.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa minimă dintre circuitele de sonorizări şi celelalte circuite pentru instalaţii de curenţi slabi trebuie să fie de:
A 10 cm
B 15 cm
C 20 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Pentru instalatia de detectie si semalizare incendiu sursa de rezerva trebuie sa asigure durata de de functionare de minim:
A 72 ore;
B 24 ore;
C 48 ore;
D 12 ore.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Conform normativului PE 118/3-2013 detectoarele se vor monta pe tavan, între grinzi, dacă distanţa dintre grinzi este mai mare de:
A 0.8m
B 1m
C 1.5m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Conform normativului P118-1999 câte clase de combustibilitate există:
A 4 clase
B 5 clase
C 6 clase
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Conform NTE 007-2008 alegerea secţiunii tehnice (st) în funcţie de curentul maxim de durată se face în conformitate cu:
A indicaţiile fabricantului de cabluri
B indicaţiile executantului
C indicaţiile proiectantului
D indicaţiile dirigintelui de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Postutilizarea construcțiile se referă la:
A activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor
B activitățile de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii
C folosirea construcțiilor după ce au fost luate măsuri de consolidare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Conform normativulului NTE 003-2004 din considerente mecanice, conductoarele vor avea următoarele secţiuni active minime:
A 25 mm2 pentru conductoare funie de aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu;
B 16 mm2 pentru conductoare funie de oţel
C 16 mm2 pentru conductoare funie de aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu;
D 10 mm2 pentru conductoare funie de oţel
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului electric este obligatorie la LEA cu tensiuni nominale:
A 110kV
B 220 kV
C 400 kV
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
La LEA conductoarele de protecţie se leagă la pământ:
A la fiecare stâlp de întindere
B la fiecare stâlp special
C la fiecare stâlp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
La pozarea cablurilor de energie şi de comandă control se prevede o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor şi pentru a permite înlocuirea cutiilor terminale şi a manşoanelor în următoarele cazuri:
A la toate manşoanele cablurilor, indiferent de locul de pozare, tensiunea nominală sau tipul cablului
B din 250 în 250 m de traseu , indiferent de tipul cablului
C la capetele traseului cablurilor cu tensiunea nominala de 6 kV şi mai mare, indiferent de tipul cablului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Conform NTE 007-2008 distanţele maxime de rezemare şi fixare a cablurilor sunt:
A Pentru cablu armat montaj orizontal 80 cm montaj vertical 150 cm
B Pentru cablu nearmat montaj orizontal 60cm montaj vertical 120 cm
C Pentru cablu nearmat montaj orizontal 50 cm montaj vertical 100 cm
D Pentru cablu armat montaj orizontal 100 cm montaj vertical 160 cm
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 29
Razele minime de curbură ale cablurilor, care trebuie respectate la manevrări şi la fixare, se indică de către:
A fabrica producătoare
B proiectant
C executant
D diriginte de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 30
Se admite construirea de căi de acces sau guri de vizitare în zonele în care există pericol de inundare cu apă, păcură, ulei sau alte fluide:
A da
B nu
C nu se specifică
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere