SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 8 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 8 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cartea tehnică a construcţiei conţine numai:
A documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia
B documentaţia privind execuţia şi recepţia
C documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, înreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Calitatea construcţiilor este:
A rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:
A construcţiilor definitive şi provizorii
B instalaţiilor aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice
C construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
A clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
B locuinţe unifamiliale parter cu suprafaţa de maxim 200mp;
C locuinţele unifamiliale parter, din mediul rural, aparţinând persoanelor fizice;
D clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
Constituie contravenție:
A executarea de lucrări la clădiri monumente istorice fără obținerea autorizației de construire;
B executarea de lucrări de construcție după ce autoritatea responsabilă a dispus oprirea acestora;
C neîndeplinirea în termenul stabilit a măsurilor dispune de I.S.C.;
D neanunțarea datei începerii lucrărilor executate;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 6
Pentru completarea cărții tehnice documentația privind proiectarea se predă proprietarului construcției:
A la recepția la terminarea lucrărilor
B la depunerea dosarului în vederea obținerii autorizației de construire
C la recepția finală a lucrărilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:
A în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie
B în interiorul golurilor din elementele de construcţie
C numai în doze sau cutii de legătură
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:
A numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice
B numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice
C atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Montarea liberă a conductoarelor electrice pe clădiri, la exterior:
A este interzisă
B se admite condiţionat
C este la latitudinea beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:
A este strict interzisă
B este admisă fără restricţii
C se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil sau elementele de distanţare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:
A este strict interzisă
B este admisă fără restricţii
C trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este:
A interzisă
B permisă în anumite condiţii
C la latitudinea consumatorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:
A numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW
B numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW
C de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Conform normativului I18/1-2002  pentru conectarea instalaţiei de telefonie şi dispecer se vor prevedea prize de pământ de maxim:
A 1 ohmi
B 4 ohmi
C 10 ohmi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Conform normativului PE 118/3-2013 dacă sursa de bază nu este disponibilă, comutarea alimentării cu energie electrică a IDSAI pe sursa de rezervă trebuie să se facă:
A automat, printr-un sistem AAR reversibil
B manual
A
A
B
B
Întrebarea 16
În spaţiile de producţie şi depozitare (cu risc mare sau foarte mare de incendiu)  circuitele electrice destinate IDSAI se realizează în cabluri cu conductoare de cupru:
A cu întârziere la propagarea flăcărilor
B cu izolație din PVC
C cu izolație minerala
D cu rezistență la foc
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 17
Conform normativului P118-1999 câte clase de combustibilitate există:
A 4 clase
B 5 clase
C 6 clase
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
La o construcţie existentă se execută o serie de îmbunătăţiri - modernizări. Pentru care din următoarele lucrări nu este necesară obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire?
A placarea interioară cu gresie şi faianţă
B extinderea instalaţiei de apă curentă şi canalizare pentru montarea unui duş amenajat în aceeaşi baie
C refacerea, modernizarea şi extinderea instalaţiei cu noi prize şi corpuri de iluminat
D repararea tâmplăriei şi înlocuirea elementelor degradate
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Cine are dreptul să participe la recepţia lucrărilor de construcţii, ca membru în comisia de recepţie?
A investitorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
D reprezentantul administraţiei publice locale din zona în care se află investiţia
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Cine este responsabil pentru calitatea lucrărilor la o investiţie ce se execută în mediul urban, în regie proprie?
A responsabilul tehnic cu execuţia
B dirigintele de şantier
C investitorul
D personalul care a executat lucrările
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Supravegherea pieţei produselor pentru construcţii se asigură de către următoarele autorităţi ale administraţiei publice centrale:
A Inspectoratul de Stat în Construcţii,
B Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
C Garda Naţională de Mediu
D Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Pentru realizarea activitatii de supraveghere autorităţile procedează la:
A verificarea periodică a produselor pentru construcţii şi a documentelor aferente
B organizarea de controale planificate, tematice, inopinate, punctuale sau ca urmare a unei sesizări/reclamaţii
C prelevarea de mostre care se trimit în scopul testării în laboratoare acreditate/notificate/autorizate
D aplicarea de sancţiuni
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Agrementul tehnic european poate fi acordat pentru:
A produse pentru care nu exista niciun standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut
B produse care se abat in mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute
C produse pentru care există standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut
D produse care nu se abat in mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 24
Marcajul CE trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
A numele sau marca de identificare a producatorului
B ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul
C numarul Certificatului de conformitate EC, daca e cazul
D descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.;
E specificatiile tehnice cu care este conform produsul
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 25
Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult ........ de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările:
A 12 luni
B 24 luni
C 36 luni
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda:
A o singură dată pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni
B de 2 ori pentru o perioadă nu mai mare de 24 luni
A
A
B
B
Întrebarea 27
Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:
A 10 m
B 3 m
C 5 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează:
A numai la curenţi de suprasarcină
B numai la curenţi de scurtcircuit
C atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Simbolul literar I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:
A izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
B legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
C legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; curent alternativ, punctul de legare la pământ este în mod normal punctul neutru; iar în cazuri speciale, punctul de legare la pământ poate fi un conductor de fază
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Simbolul literar T  utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:
A izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
B legarea directă  la pământ a maselor instalaţiei
C legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere