SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 9 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 9 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu:
A documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei
B procesul - verbal de predare a lucrărilor executate
C  situaţiile de lucrări
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Pozarea cablurilor în pământ, în straturi suprapuse (etajate):
A este interzisă
B se admite pe bază de justificare tehnico-economica atunci când soluţia rezultă ca favorabilă faţa de cea de pozare într-un singur strat
C se evită
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Pozarea cablurilor pe partea carosabilă a străzilor:
A este interzisă
B este soluţia adoptată de regulă
C se admite în anumite condiţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
A performanță declarată
B cerință esențială care trebuie îndeplinită
C rolul sau funcția care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerințelor fundamentale ale construcției și care este prevăzut cu specificație tehnică sau de agrement tehnic aferent acelui produs
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Presiunea dinamică de bază, dată de vânt pe conductoarele LEA de joasă tensiune, depinde de:
A altitudine
B chiciură
C temperatură
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Lucrările de construcții se consideră finalizate:
A dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor
B când consideră executantul lucrărilor
C după recepția finală a lucrărilor;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Prevederile  pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:
A încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor standardului SR HD 60364 – 7 – 701.
B încăperi cu cadă de baie sau duş pentru tratament medical
C duşurile de urgenţă utilizate în industrie sau laboratoare.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Dirigintele de şantier răspunde faţă de investitor pentru următoarele etape de realizare a construcţiei:
A perioada  de execuţie a lucrărilor privind încadrarea strict în valorile de investiţii aprobate de conducerea unităţii
B asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii în perioada de pregătire - execuţie - recepţie
C pe toată durata de existenţă a construcţiei, inclusiv în etapa de postutilizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Prevederile normativului  I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:
A clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice
B minelor şi carierelor
C depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
A investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii
B executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil
C serviciile controlului calităţii în construcţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Prevederile normativului  I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:
A clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice
B protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor
C depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, ce obligaţii de verificare are dirigintele de şantier?
A existenţa autorizaţiei de construire
B corespondenţa alinierilor din autorizaţia de construire (planul de situaţie) cu documentaţia urbanistică ce a stat la baza emiterii acesteia
C corespondenţa autorizaţiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
D studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 14
Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 kV cu izolaţie din material sintetic, este:
A 15 x diametrul cablului
B 25 x diametrul cablului
C 30 x diametrul cablului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Săgeata conductorului de protecţie, la starea de săgeată maximă:
A trebuie să fie egală cu săgeata conductorului activ
B nu trebuie să depăşească săgeata conductorului activ
C poate fi mai mare decît săgeata conductorului activ, dar nu cu mai mult de 20%
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Sârmele de oţel utilizate la realizarea conductoarelor funie de oţel şi a inimii de oţel a conductoarelor aluminiu - oţel destinate liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV:
A se protejează împotriva coroziunii prin zincare clasa 2-a
B se protejează împotriva coroziunii cu grund epoxidic
C nu se protejează împotriva coroziunii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum:
A 2 bucăţi
B 4 bucăţi
C 5 bucăţi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comanda control, având, la manşoane, lungimea minima:
A necesara refacerii o data a manşonului
B necesara refacerii de doua ori a manşonului respectiv
C necesara refacerii de trei ori a manşonului respectiv
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 20
Capacitatea racordurilor telefonice va fi de:
A 90-110% din potenţialul maxim.
B 120-130% din potenţialul maxim.
C 130-150% din potenţialul maxim.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Conform normativului I18/1-2002 se admite instalarea de cablurilor de curenți slabi pe faţada principală a blocurilor de locuinţe:
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 22
Conform normativului PE 118/3-2013 detectoarele optice de fum sau detectoarele de fum prin aspiraţie:
A pot fi montate în conductele de aer
B nu pot fi montate în conductele de aer
A
A
B
B
Întrebarea 23
Conform normativului PE 118/3-2013 sunt considerate spaţii înalte de depozitare cu rafturi acele încăperi unde  distanţa dintre suprafaţa pardoselii şi partea superioară a bunurilor depozitate este mai mare de:
A 6m
B 8m
C 10m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Prevederile normativului PE116-1994 se aplică la:
A efectuarea încercărilor şi verificărilor echipamentelor şi instalaţiilor electrice
B la urmărirea comportării în exploatare a echipamentelor
A
A
B
B
Întrebarea 25
Conform NTE 007-2008 secţiunea tehnică (st) a conductoarelor cablurilor se verifică la:
A solicitări termice datorate curenţilor de scurtcircuit
B căderea de tensiune de la punctul de racord şi până la ultimul receptor
C nu se specifică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
În zonele locuite rețelele de cabluri trebuie pozate de regulă:
A sub trotuare
B sub partea carosabilă dar numai cu protecție mecanică
C niciodată în spațiul verde
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune secțiunile minime ale conductoarelor vor fi considerate:
A 16mm2pentru conductoare din aluminiu,pentru alimentarea iluminatului public;
B 35mm2pentru conductoare din aluminiu, pentru alimentarea iluminatului public;
C 50mm2pentru conductoare din aluminiu, pentru alimentarea iluminatului public
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
În cazul stâlpilor de susținere se va verifica:
A tipul stâlpilor și fundația acestuia
B conductorul de legale la pământ
C existența accesoriilor de montaj
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
În cazul cablurilor se va verifica:
A tipul, poziția și dimensiunea
B Tipul și starea cablurilor,
C Poziția de montare și modul de identificare a cablurilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
În cazul montării branșamentelor electrice se va verifica:
A tipul branșamentelor
B legarea la priza de pământ și rezistența prizei de pământ
C continuitatea electrică și tipul de cablu/conductor
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere