SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 9 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 9 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
A investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii
B executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil
C serviciile controlului calităţii în construcţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
La o construcţie existentă se execută o serie de îmbunătăţiri - modernizări. Pentru care din următoarele lucrări nu este necesară obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire?
A placarea interioară cu gresie şi faianţă
B extinderea instalaţiei de apă curentă şi canalizare pentru montarea unui duş amenajat în aceeaşi baie
C refacerea, modernizarea şi extinderea instalaţiei cu noi prize şi corpuri de iluminat
D repararea tâmplăriei şi înlocuirea elementelor degradate
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu:
A documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei
B procesul - verbal de predare a lucrărilor executate
C situaţiile de lucrări
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Lucrările de construcții se consideră finalizate:
A dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor
B când consideră executantul lucrărilor
C după recepția finală a lucrărilor;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
A performanță declarată
B cerință esențială care trebuie îndeplinită
C rolul sau funcția care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerințelor fundamentale ale construcției și care este prevăzut cu specificație tehnică sau de agrement tehnic aferent acelui produs
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel puţin:
A doua trepte
B o treapta
C trei trepte
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face:
A obligatoriu pe conductorul de fază
B obligatoriu pe conductorul neutru
C opţional pentru motoare mai mici de 1,1 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit:
A trebuie asigurate prin dispozitive de protecţie separate
B pot fi asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie
C trebuie asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor anormale trebuie să fie asigurată, de regulă, pentru fiecare motor a cărui putere nominală este mai mare de:
A 2 kW
B 3 kW
C 0,5 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:
A 1 kW
B 1,5 kW
C 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze:
A cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului
B cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului
C cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere montate pe izolatoare în interiorul clădirilor se fixează astfel încât:
A conductoarele electrice din traseul principal să poată suporta eforturile de tracţiune suplimentare
B să solicite cu tracţiune redusă conductoarele electrice din traseul principal
C să nu solicite la tracţiune conductoare electrice din traseul principal
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Prevederile normativului PE 118/3-2013 se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din:
A construcţiile civile
B de producţie şi/sau depozitare şi mixte
C metrou, porturi şi aeroporturi
D instalaţii tehnologice în aer liber
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 15
Conform normativului PE 118/3-2013 declanşatoarele manuale de alarmare, după metoda de activare, sunt:
A de tip A
B de tip B
C de tip C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Conform normativului NP 061-2002 producătorii de surse de lumină (lămpi) au obligaţia de a indica următoarele caracteristici pentru acestea:
A tensiunea nominală (în V);
B puterea totală absorbită (puterea lămpii la care se adaugă puterea echipamentului auxiliar, în W);
C fluxul iniţial (în lm);
D eficacitatea luminoasă (în lm/W);
E durata de funcţionare (în ore);
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 17
In cazul utilizarii unui sistem tip PDA, se vor monta cel putin patru coborari in cazul in care:
A valoarea prizei de pamant este mai mare de 10 ohmi;
B înaltimea PDA-ului depaseste 5m;
C înaltimea constructiei este mai mare de 28m;
D daca proiectia pe orizontala a conductorului de coborare este mai mica decat proiectia pe verticala
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 18
Expertizarea clădirilor este responsabilitatea:
A dirigintelui de şantier;
B investitorului;
C proiectantului;
D inspectoratului de stat în construcţii;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Agrementele tehnice în construcții stabilesc:
A numai condițiile de punere în operă
B numai aptitudinea de utilizare
C în condițiile legii aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, de transport, depozitare, de punereîn operă și de întreținere a acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
A numele sau marca de identificare a producătorului
B numele şi adresa organismului notificat, dacă e cazul
C specificaţiile tehnice cu care este conform produsul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Prevederile regulamentului HG766-2017 se adresează:
A doar investitorilor
B doar proprietarilor
C investitori, proprietari, unităţi de proiectare, fabricanti, executanţi de lucrari
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
În domeniul construcţiilor se aplică ........modele, diferentiate între ele, în principal, prin numărul şi conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele şi condiţiile referitoare la sistemul calităţii:
A 2 modele
B 3 modele
C 6 modele
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Certificatul de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:
A ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul;
B numarul Certificatului de conformitate EC, daca e cazul
C numele si adresa organismului de certificare
D numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia;
E descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 24
Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:
A numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Uniunii Europene
B descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea
C specificatiile tehnice cu care este conform produsul;
D conditiile particulare de utilizare a produsului;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:
A autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.
B autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.
C autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Controlul de stat al calităţii în construcţii se aplică ............... construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora:
A Doar construcțiilor de importanţa excepţionala (A);
B Doar construcțiilor de importanţa deosebită (B);
C tuturor construcţiilor, cu excepţia locuinţelor unifamiliale parter şi anexelor gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă teniune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:
A mai mică de 0,5 MΩ
B mai mare sau egala cu 1 MΩ
C mai mare sau egala cu 2 MΩ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:
A dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune
B întotdeauna
C dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Se admite alimentarea a mai multor receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:
A 8 kW
B 10 kW
C 15 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Se consideră atingere directă:
A contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu mase puse accidental sub tensiune datorită unui defect electric
B contactul direct al persoanelor sau al animalelor cu părţi active
C contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere