SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 9 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 9 RTE retele electrice . Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
A investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii
B executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil
C serviciile controlului calităţii în construcţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu:
A documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei
B procesul - verbal de predare a lucrărilor executate
C situaţiile de lucrări
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Lucrările de construcții se consideră finalizate:
A dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor
B când consideră executantul lucrărilor
C după recepția finală a lucrărilor;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
A performanță declarată
B cerință esențială care trebuie îndeplinită
C rolul sau funcția care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerințelor fundamentale ale construcției și care este prevăzut cu specificație tehnică sau de agrement tehnic aferent acelui produs
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Pozarea cablurilor în pământ, în straturi suprapuse (etajate):
A este interzisă
B se admite pe bază de justificare tehnico-economica atunci când soluţia rezultă ca favorabilă faţa de cea de pozare într-un singur strat
C se evită
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Pozarea cablurilor pe partea carosabilă a străzilor:
A este interzisă
B este soluţia adoptată de regulă
C se admite în anumite condiţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Presiunea dinamică de bază, dată de vânt pe conductoarele LEA de joasă tensiune, depinde de:
A altitudine
B chiciură
C temperatură
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Prevederile  pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:
A încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor standardului SR HD 60364 – 7 – 701.
B încăperi cu cadă de baie sau duş pentru tratament medical
C duşurile de urgenţă utilizate în industrie sau laboratoare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Prevederile normativului  I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:
A clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice
B minelor şi carierelor
C depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Prevederile normativului  I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:
A clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice
B protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor
C depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 kV cu izolaţie din material sintetic, este:
A 15 x diametrul cablului
B 25 x diametrul cablului
C 30 x diametrul cablului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Săgeata conductorului de protecţie, la starea de săgeată maximă:
A trebuie să fie egală cu săgeata conductorului activ
B nu trebuie să depăşească săgeata conductorului activ
C poate fi mai mare decît săgeata conductorului activ, dar nu cu mai mult de 20%
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Sârmele de oţel utilizate la realizarea conductoarelor funie de oţel şi a inimii de oţel a conductoarelor aluminiu - oţel destinate liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV:
A se protejează împotriva coroziunii prin zincare clasa 2-a
B se protejează împotriva coroziunii cu grund epoxidic
C nu se protejează împotriva coroziunii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum:
A 2 bucăţi
B 4 bucăţi
C 5 bucăţi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comanda control, având, la manşoane, lungimea minima:
A necesara refacerii o data a manşonului
B necesara refacerii de doua ori a manşonului respectiv
C necesara refacerii de trei ori a manşonului respectiv
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, responsabilul tehnic cu execuția are obligatia sa verifice:?
A concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
B să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
C să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Conform NTE 007-2008 cablu cu întârziere la propagarea flăcării este:
A cablu pentru care o epruvetă, luată din acesta şi supusă un timp determinat acţiunii unei flăcări de iniţiere, continuă să ardă, flacăra proprie propagându-se până la distrugerea epruvetei
B cablu care, supus un timp determinat acţiunii unei flăcări de iniţiere, continuă să ardă, flacăra proprie propagându-se pe o lungime determinată, după care se stinge
A
A
B
B
Întrebarea 19
Conform NTE 007-2008 distanţa de protecţie este:
A Distanţa minimă care delimitază zona de siguranţă a capacităţii energetice, măsurată în proiecţie orizontală sau verticală între limita exterioară a acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau construcţii
B Distanţa minimă care delimitează zona de   protecţie a capacităţii energetice, măsurată, în proiecţie orizontală, de la limita  sa  exterioară,  de  o  parte  şi  de  alta  sau  împrejurul acesteia
A
A
B
B
Întrebarea 20
Conform NTE 007-2008 reţea electrică  de transport este:
A Reţeaua electrică prin care se vehiculează energie electrică la tensiuni de 220 ÷ 400 kV
B Reţeaua electrică prin care se vehiculează energie electrică la tensiunea de  110 kV
C Reţeaua electrică prin care se vehiculează energie electrică la tensiunia de 20 kV
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Normativul NP 062-2002 are ca obiect: A proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulaţie rutieră şi zonelor particulare ale acestora,
B proiectarea sistemelor destinate tunelurilor şi pasajelor rutiere,
C proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulaţie pietonală
D proiectarea sistemelor de iluminat arhitectural si ornamental
E proiectarea sistemelor de iluminat destinat terenurilor sportive și stadioanelor
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 22
În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune fundațiile burate ale stâlpilor se realizează:
A în straturi succesive de 20cm pământ bine compactat
B din beton simplu turnat în groapa de fundație
C din beton armat prefabricat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
În cazul montării posturilor de transformare aeriene se va verifica:
A locul de montare, postamentul și parametrii tehnici ai echipamentului
B fundația stâlpului pe care se va realiza montajul
C ca temperatura să fie mai mare de 5  0C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Pozarea conductorilor în șanțuri săpate se admite numai dacă:
A terenul a fost curățat de zăpadă și de stratul înghețat
B terenul a fost curățat de zăpadă
C nu se admite pe timp friguros desfășurarea de lucrări
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Manevrarea și pozarea cablurilor electrice fără încălzire prealabilă, pe timp friguros:
A este interzisă
B este permisă pentru cabluri fără izolație de cauciuc indiferent de temperaturile exterioare,
C este permisă pentru cablurile cu izolație din cauciuc dacă sunt mai mult de 7  0C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
În zonele locuite rețelele de cabluri trebuie pozate de regulă:
A sub trotuare
B sub partea carosabilă dar numai cu protecție mecanică
C niciodată în spațiul verde
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Executarea săpăturilor și umpluturilor de pământ pe timp friguros se admite numai dacă:
A temperatura aerului este mai mare de 1oC
B temperatura aerului este mai mare de -5oC
C temperatura aerului este mai mare de 5oC
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
În cazul drumurilor destinate circulaţiei pietonale situate în zona urbană s-a stabilit ca mărime de bază în adoptarea soluţiei luminotehnice:
A iluminarea
B sarcina vizuală
C viteza de deplasare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Distanța minimă pe verticală de la fascicolul torsadat montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, până la sol, va fi de:
A 3m
B 4m
C 6m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Sursele de lumină prezintă o serie de caracteristici tehnico-economice, puse la dispoziţia utilizatorului de către:
A producătorul de surse
B distribuitor
C executant
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere