SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 1 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 1 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
In scoli, prizele trebuie montate pe pereti:
A             la o inaltime masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul aparatului de 2, 0 m
B             la o inaltime masurata de la nivelul placii de pardoseala pana in axul aparatului de 1,5 m
A
A
B
B
Întrebarea 2
Modul de racordare la reteaua de distributie se stabileste de catre:
A             investitor
B             executant
C             proiectant
D             furnizorul de energie electrica
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:
A             construcţiilor provizorii
B             dotărilor tehnologice industriale
C             construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Care este puterea instalata maxima admisa pe un circuit monofazat de prize in cladirile de locuit si social-culturale?
A             3,0 kw
B             2,0 kw
C             1,5 kw
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Verificările instalaţiilor electrice se fac prin examinare vizuală şi măsurători (încercări). Care dintre verificările de mai jos sunt verificări ce se efectuează prin măsurători:
A             identificarea conductoarelor neutre şi de protecţie
B             realizarea corectă a conexiunilor conductoarelor
C             separarea circuitelor
D             întreruperea automată a alimentării
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 6
La executarea instalatiilor electrice inglobate in pereti de lemn se pot utiliza:
A             conductoare sau cabluri din cupru
B             conductoare sau cabluri din aluminiu
A
A
B
B
Întrebarea 7
Pozarea cablelor in plinte, canale si alte profile similare este admisa pentru:
A             circuitele de curenti slabi
B             circuitele de iluminat si prize
C             nu sunt restrictii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare:
A             în interiorul tuburilor de protecţie, ţevilor de protecţie şi plintelor
B             în interiorul dormitoarelor şi bucătăriilor
C             în interiorul golurilor din elementele de construcţie şi trecerilor prin elementele de construcţie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
In conformitate cu prevederile normativului I7, pentru incaperile care contin bai sau dusuri sunt definite 4 volume de protectie. In volumul 1 este permisa amplasarea:
A             numai a distributiilor electrice necesare alimentarii echipamentelor electrice situate in volumul 1
B             dozelor de legaturi, prize si receptoare (corpuri de iluminat, corpuri de incalzire electrice)
C             distributiilor electrice necesare alimentarii echipamentelor electrice situate in volumele 0 si 1 si a dozelor de legaturi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Normativul I7/2011 se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente:
A             clădirilor cu destinaţie de locuinţă, clădirilor publice
B             şantierelor, expoziţiilor şi a altor instalaţii temporare
C             instalaţiilor electrice din mină
D             instalaţiilor electrice ale aeronavelor
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 11
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază în următoarele cazuri:
A             în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor
B             în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mare de sau egală cu 16mm2 Cu sau 25mm2 Al
C             în circuitele trifazate care alimentează receptoare monofazate ce pot fi acţionate distinct pe faze
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Tuburile de protecţie ale instalaţiei electrice pot fi dispuse:
A             în şliţuri practicate în planşee
B             înglobate în planşee la turnarea acestora
C             montate peste placă şi înglobate în şapa de egalizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Înaintea punerii în funcţiune a unei prize de legare la pământ se fac măsurători:
A             de izolaţie
B             de rezistenţă de dispersie
C             de rigiditate dielectrică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Conexiunile conductorilor electrici pot fi realizate:
A             în tuburile de protecţie şi în accesoriile acestora (coturi, ramificaţii, curbe)
B             în doze al căror capac se fixează prin clipsare sau cu şuruburi
C             în tablourile electrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Conductoarele, barele, tuburile, etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu condiţia ca instalaţia electrică să fie dispusă:
A             deasupra conductelor de apă, de canalizare şi de gaze petroliere lichefiate
B             deasupra conductelor de gaze naturale şi conductelor calde (cu temperatura peste +40 oC)
C             sub conductele de gaze naturale şi conductele calde (cu temperatura peste +40 oC)
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Conductele electrice se pot monta liber, in interior, in urmatoarele cazuri:
A             in podurile cladirilor
B             in locuri in care nu exista pericol de deteriorare mecanica
C             in constructii executate din materiale combustibile din clasele CA 2a si CA2d
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se face astfel încât acestea să realizeze şi să menţină pe întreaga durată de utilizare următoarele cerinţe esentiale:
A             cerinţele beneficiarului
B             rezistenţă şi stabilitate, siguranţa în exploatare, siguranţă la foc, igienă, sănătatea, refacerea şi protecţia mediului, economia de energie, protecţie împotriva zgomotului
C             cerinţele impuse de distribuitor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
În instalaţiile electrice trebuie asigurată protecţia împotriva:
A             şocurilor electrice prin atingeri directe şi/sau indirecte
B             supratensiunilor, tensiunilor minime sau lipsa tensiunii
C             manipulare greşită
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):
A             comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei
B             comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea exigentelor esentiale
C             comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
In ce conditii este permisa inceperea executiei instalatiei electrice?
A             numai in cazul existentei unui proiect de executie
B             numai dupa ce investitorul a obtinut un aviz tehnic de racordare
C             daca investitorul  comanda lucrarea unui electrician
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Precizati, prin numerotare (1, 2..), ordinea in care se efectueaza incercarile la care sunt supuse instalatiile electrice:
A             continuitatea conductoarelor de protectie
B             separarea circuitelor
C             rezistenta de izolatie a instalatiei electrice
D             rezistenta de izolatie a pardoselilor
E             intreruperea automata a alimentarii
A
1, 3, 2, 4, 5
B
1, 2, 3, 4, 5
C
1, 4, 3, 2, 5
Întrebarea 22
Care din următoarele tipuri de cabluri sunt de energie electrică ?
A             ACYABY 3X150+70
B             CSYABY 3X4
C             CYY 4X4
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Legăturile între conductoarele de cupru şi conductoarele de aluminiu se fac:
A             prin răsucire
B             prin cleme speciale
C             prin metalizare asociată cu lipire
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
A             investitori şi proiectanţi
B             executanţi, proprietari, utilizatori, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici precum şi autorităţi publice şi asociaţii profesionale de profil
C             furnizori de produse
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Intrerupatoarele si comutatoarele pentru circuitele de iluminat si prizele pot fi instalate:
A             ingropate sub tencuiala
B             aparent
C             montate in plinta sau profil
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Calitatea construcţiilor este:
A             rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B             rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C             rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
In conformitate cu prevederile C56-02, alegeti afirmatiile corecte pentru situatia in care se constata, pe parcursul executiei, neincadrarea lucrarilor executate in prevederile proiectului
A             dirigintele de santier opreste continuarea lucrarilor
B             dirigintele de santier intocmeste Raport de neconformitate
C             dirigintele de santier verifica rezolvarea neconformitatilor
D             dirigintele de santier emite dispozitie de santier pentru continuarea lucrarilor
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 28
Dirigintele de şantier are dreptul să verifice:
A             existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B             existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C             respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D             respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 29
Laboratoarele de incercari care executa verificarile privind controlul calitatii produselor la locul de punere in opera, trebuie sa fie:
A autorizate de catre ISC;
B acreditate RENAR ;
C autorizate si notificate ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
A un standard de produs;
B o apreciere tehnica favorabila, asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu prevederile Legii 10/1995;
C un document tehnic legal care atesta conformitatea produsului cu standardul de referinta;
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere