SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Procedura de realizare a instalatiilor electrice

 

Cuprins

Avizul de amplasament

Consumatori casnici – instalatii de alimentare cu energie electrica noi

Consumatori industriali – instalatii de alimentare cu energie electrica noi

Instalatii provizorii

 

 

Avizul de amplasament

Prin avizul de amplasament se stabilesc conditiile de coexistenta dintre retelele electrice apartinind Sucursalei de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE) si obiectivele (constructii, retele edilitare) ce urmeaza a se construi in vecinatatea acestora.
ETAPE
1. Completarea si depunerea unei cereri la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se solicita avizul.
2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de amplasament.
Acte necesare:
– copie dupa certificatul de urbanism
– plan situatie ( scara de maxim 1:500) 2 exemplare
3. Emiterea avizului de amplasament (pentru constructii si retele edilitare) in una din variantele:
– aviz favorabil – in situatia in care pe amplasamentul viitorului obiectiv nu exista retele electrice.
– aviz favorabil conditionat , cu indicarea conditiilor pe care trebuie sa le respecte obiectivele propuse a se realiza fata de retelele electrice. In situatia in care pe amplasamentul propus pentru o constructie exista retele electrice solicitantul poate opta pentru una din variantele:
– modificarea amplasamentului propus, sau
– devierea retelelor existente astfel incit sa fie respectate conditiile impuse de normativele in vigoare. Dupa realizarea uneia din variantele de mai sus SDFEE emite avizul de amplasament.

 

Consumatori casnici – instalatii de alimentare cu energie electrica noi

Realizarea instalatiilor de alimentare pentru noile obiective este reglementata de Hotararea nr. 90 din 23 ianuarie 2008. Pentru alimentarea cu energie electrica a unei locuinte este necesara realizarea:
– instalatiei de alimentare (bransament), care poate fi realizata numai de catre o societate atestata.
– instalatiei de utilizare ( instalatie interioara) – poate fi realizata de catre o societate autorizata sau electrician autorizat.
Etape
1. Completarea si depunerea unui chestionar la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se afla obiectivul
Acte necesare:
– act proprietate locuinta ( contract vinzare-cumparare, certificat mostenitor etc.)
– autorizatie de construire, certificat urbanism si plan amplasament ( pentru constructiile noi ).
2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de racordare si amplasament (daca este cazul).
3. Determinarea taxei de racordare pe care trebuie sa o achitati pentru realizarea instalatiei de alimentare taxa de racordare = suma pe care o plateste anticipat solicitantul pentru executarea instalatiei de alimentare cu energie electrica si care confera dreptul ca de la o anumita data, stabilita prin conventie, sa beneficieze de puterea aprobata.
4. Obtinerea de catre viitorul consumator a acordurilor si a avizelor necesare pentru realizarea instalatiei de alimentare (acordul detinatorilor de teren pentru ocupare/traversare teren, avize de la detinatorii de utilitati – gaze naturale, retele telefonice, apa-canal etc. )
5. Achitarea taxei de racordare si incheierea Conventiei privind racordarea la retea.
6. Realizarea instalatiei interioare prin contractarea directa a lucrarii cu un constructor autorizat (societate sau electrician), contravaloarea lucrarilor fiind achitata direct la acesta.
7. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice la Centrul de Relatii cu Clientii ( CRC) la care sunteti arondat.

 

 

 

 

Consumatori industriali – instalatii de alimentare cu energie electrica noi

Realizarea instalatiilor de alimentare pentru noile obiective este reglementata de Hotararea nr. 90 din 23 ianuarie 2008. Pentru alimentarea cu energie electrica a unui nou obiectiv este necesara realizarea:
– instalatiei de alimentare (bransament) – poate fi realizata numai de catre o societate atestata, pe care o alegeti dumneavoastra.
– instalatiei de utilizare (instalatie interioara) – poate fi realizata de catre o societate autorizata sau electrician autorizat.
ETAPE
1. Completarea si depunerea unui chestionar la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se afla obiectivul.
Acte necesare:
– Copie dupa actul care justifica activitatea (certificat inmatriculare societate, autorizarea ca asociatie familiala, persoana fizica, producator agricol)
– Copie dupa avizul de amplasament eliberat anterior de catre SDFEE (certificat urbanism si plan amplasament – daca avizul de amplasament nu a fost obtinut) pentru o constructie noua.
– Copie dupa actul de proprietate sau inchiriere, autorizatie de construire pentru obiectivul la care se doreste alimentare cu energie electrica.
2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de racordare si amplasament (daca este cazul).
3. Determinarea taxei de racordare pe care trebuie sa o achitati pentru realizarea instalatiei de alimentare.
Taxa de racordare cuprinde doua componente :
– elemente fizice – valoare determinata in baza solutiei de alimentare stabilita de SDFEE .
– taxa de putere – valoare determinata in functie de puterea solicitata si de solutia de alimentare.
4. Obtinerea de catre viitorul consumator a acordurilor si avizelor necesare ( daca este cazul) pentru realizarea instalatiei de alimentare si depunerea lor la SDFEE (acordul detinatorilor de teren pentru ocupare/traversare teren, avize de la detinatorii de utilitati – gaze naturale, retele telefonice, apa-canal etc.)
5. Achitarea la casieriile SDFEE a taxei de racordare si incheierea Conventiei privind racordarea la retea.
6. Realizarea instalatiei interioare prin contractarea directa a lucrarii cu un constructor autorizat (societate sau electrician), contravaloarea lucrarilor fiind achitata direct la acesta.
7. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice la Oficiul Comercial la care sunteti arondat. Pentru mari consumatori (putere contractata mai mare de 100 kW) contractele de furnizare se incheie la sediul SDFEE, Serviciul Furnizare.

 

Instalatii provizorii

– se realizeaza pentru organizari de santier sau pentru obiective cu amplasament provizoriu (stabilit prin autorizatia de construire) .
– se avizeaza pentru o perioada de maxim 90 zile, cu posibilitate de prelungire prin solicitarea unui nou aviz.

a. Instalatii pentru organizare de santier
Etape
1. Completarea si depunerea unui chestionar la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se afla obiectivul.
2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de racordare.
3. In baza avizului de racordare emis de SDFEE se contacteaza cu un constructor autorizat realizarea instalatiei de alimentare , contravaloarea lucrarii fiind achitata direct la acesta.
4. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe durata determinata la Centrul de Relatii cu Clientii la care sunteti arondat.

b. Instalatii pentru obiective cu amplasament provizoriu (chioscuri, module stradale)
Etape
1. Completarea si depunerea unui chestionar la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se afla obiectivul.
Acte necesare:
– Copie dupa actul care justifica activitatea (certificat inmatriculare societate, autorizarea ca asociatie familiala, persoana fizica)
– Copie dupa avizul de amplasament eliberat anterior de catre SDFEE (certificat urbanism si plan amplasament – daca avizul de amplasament nu a fost obtinut) pentru o constructie noua.
– Copie dupa autorizatia de construire, certificat urbanism si plan de amplasament pentru obiectivul la care se doreste alimentare cu energie electrica.
2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de racordare si amplasament ( daca este cazul).
3. Achitarea contravaloarea contorului (contorilor) si incheierea conventiei privind racordarea la retea
4. In baza avizului de racordare emis de SDFEE contractati direct cu un constructor autorizat realizarea instalatiei de alimentare, contravaloarea lucrarii fiind achitata direct la acesta.
5. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice la Centrul de Relatii cu Clientii la care sunteti arondat.